3 minuten leestijd

Fampyra

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.
Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld. 
Neem contact op of overleg met je arts als:
•    U twijfelt over het juiste gebruik van uw MS behandeling
•    U wil stoppen met de MS behandeling of de dosis wil veranderen
•    Als u andere geneesmiddelen hebt
•    Als u andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
•    Als u een ander geneesmiddel gaat gebruiken
•    Geef ook aan uw arts of apotheker aan als u andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt
De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar of mensen ouder dan 65 jaar zijn er geen goedgekeurde behandelingen, dat komt omdat er geen ‘officieel klinisch onderzoek naar is gedaan’. 
Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 12 en 16 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters. Er is geen geneesmiddel dat MS geneest. 

Fampyra

Wat is FAMPYRA en waar wordt het voor gebruikt?

Fampyra is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om het lopen te verbeteren bij volwassenen (18 jaar en ouder) die moeilijk lopen als gevolg van multiple sclerose (MS). Bij multiple sclerose wordt de beschermende laag rond de zenuwen door ontstekingen vernietigd, wat leidt tot spierzwakte, spierstijfheid en problemen bij het lopen.

  De aanbevolen dosis is tweemaal daags een tablet van 10 mg, met 12 uur tussenpauze (een tablet ’s ochtends en een tablet ’s avonds). Fampyra mag niet vaker of in een hogere dosis worden toegediend dan wordt aanbevolen. De tabletten moeten zonder voedsel worden ingenomen

  Fampyra bevat de actieve stof fampridine die behoort tot een groep geneesmiddelen die kaliumkanaalblokkers genoemd worden. Deze middelen werken door kalium te stoppen die de zenuwcellen verlaat die zijn beschadigd door MS. Van dit geneesmiddel wordt gedacht dat het werkt door signalen normaler langs de zenuw omlaag te laten gaan, waardoor u beter kunt lopen.

  • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • U heeft last van epileptische aanvallen of toevallen of u heeft ooit een epileptische aanval of toeval (ook insult of convulsie genoemd) gehad.
  • U heeft matige of ernstige nierproblemen.
  • U gebruikt een geneesmiddel dat cimetidine heet.
  • U gebruikt een ander geneesmiddel dat fampridine bevat. Dit kan uw risico op ernstige bijwerkingen verhogen.

  Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

  • als u uw hartslag voelt (hartkloppingen) 
  • als u vatbaar bent voor infecties 
  • als er bij u sprake is van factoren die het risico op toevallen (epileptische aanvallen) vergroten 
  • of als u andere geneesmiddelen gebruikt die uw risico op toevallen vergroten 
  • als u door een arts is verteld dat u milde problemen met uw nieren heeft 
  • als u een geschiedenis van allergische reacties heeft 

   

  Indien nodig moet u een loophulpmiddel gebruiken, zoals een stok, omdat dit geneesmiddel ervoor 
  kan zorgen dat u duizelig wordt of onvast op uw benen staat. Hierdoor heeft u mogelijk meer risico 
  om te vallen.

   

  Download de bijsluiter (pdf)

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  • Urineweginfectie
    

  Download de bijsluiter (pdf)

  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.  

  Fampyra wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap.

  Uw arts zal het voordeel voor u van behandeling met Fampyra afwegen tegen het risico voor uw baby.

  U mag geen borstvoeding geven in de periode waarin u dit geneesmiddel gebruikt.

  Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met uw behandelend arts.
  Mocht u meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker of 
  raadpleeg de bijsluiter (pdf).

MAT-NL-2101659-v3.0-122022