Aubagio

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.
Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals je arts dat heeft verteld. 

Neem contact op of overleg met je arts als:

 • Je twijfelt over het juiste gebruik van je MS behandeling
 • Je wil stoppen met de MS behandeling of de dosis wil veranderen
 • Als je andere geneesmiddelen hebt
 • Als je andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als je een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan je arts of apotheker aan als je andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar of mensen ouder dan 65 jaar zijn er geen goedgekeurde behandelingen, dat komt omdat er geen ‘officieel klinisch onderzoek naar is gedaan’. 

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 12 en 16 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters.

Aubagio (teriflunomide)

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
U krijgt een patiëntenkaart met nadere informatie over de dingen waar u op moet letten terwijl u Aubagio gebruikt. Draag deze kaart bij u tijdens de behandeling. Wanneer u een medische behandeling ondergaat, zelfs als het niet voor uw MS is, laat de patiëntenkaart dan aan uw arts, apotheker of verpleegkundige zien.  

Download een voorbeeld-patiëntenkaart (pdf)

Wat is AUBAGIO en waar wordt het voor gebruikt? 

AUBAGIO bevat de werkzame stof teriflunomide. 
AUBAGIO wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van relapsing remitting multiple sclerose (RRMS).

Hoe gebruikt u AUBAGIO?

De aanbevolen dosering is 14 mg dagelijks, in oraal gebruik. AUBAGIO wordt elke dag ingenomen als eenmalige dosis op elk gewenst moment van de dag. U moet de tablet in zijn geheel met wat water doorslikken. AUBAGIO kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Hoe werkt AUBAGIO?

AUBAGIO beperkt de toename van bepaalde witte bloedcellen (lymfocyten) en helpt daarmee beschermen tegen aanvallen van het immuunsysteem op het centraal zenuwstelsel. Dit vermindert de onsteking die leidt tot zenuwschade bij MS. AUBAGIO geneest MS niet.

Wanneer mag u AUBAGIO niet gebruiken? 
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. 
 • U hebt ernstige leverproblemen. 
 • U bent zwanger, denkt zwanger te zijn of geeft borstvoeding. 
 • U hebt ernstige klachten die van invloed zijn op uw immuunsysteem (zoals aids). 
 • U hebt ernstige klachten van uw beenmerg, of u hebt lage aantallen rode of witte cellen in uw bloed of een verlaagd aantal bloedplaatjes. 
 • U hebt een ernstige infectie. 
 • U hebt ernstige nierproblemen. 
 • U hebt zeer lage aantallen eiwitten in uw bloed (hypoproteïnemie). 

Als u twijfels hebt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u AUBAGIO gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • als u leverproblemen hebt.
 • als u een hoge bloeddruk (hypertensie) hebt, ongeacht of dit wordt behandeld met geneesmiddelen.
 • als u een vaccinatie krijgt. 
 • als u een infectie hebt. 

Download de bijsluiter (pdf)

Meest voorkomende bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 • Hoofdpijn
 • Diarree, misselijkheid
 • Stijging van ALAT (stijging van het gehalte van bepaalde leverenzymen in het bloed) aangetoond in bloedonderzoek
 • Dunner worden van het haar

Download de bijsluiter (pdf)

Zwangerschap & borstvoeding

AUBAGIO mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding. U wordt geadviseerd onmiddelijk contact op te nemen met uw arts als de menstruatie is uitgesteld of als er een andere reden is om zwangerschap te vermoeden. Het is belangrijk dat u betrouwbare anticonceptie gebruikt.

Monitoring
 • Leverfunctietests zijn nodig vóór de behandeling en op regelmatige basis tijdens de behandeling (bloed prikken)
 • Bloeddruk controles vóór de behandeling en op regelmatige basis tijdens de behandeling
 • Volledig bloedbeeld vóór de behandeling en periodiek tijdens de behandeling, op basis van klachten en symptomen
Meer informatie en bijsluiter

Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met je behandelend arts.
Mocht je meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met je arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

Bekijk hier de andere orale medicatie.