Betaferon

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.
Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals je arts dat heeft verteld. 

Neem contact op of overleg met je arts als:

 • Je twijfelt over het juiste gebruik van je MS behandeling
 • Je wil stoppen met de MS behandeling of de dosis wil veranderen
 • Als je andere geneesmiddelen hebt
 • Als je andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als je een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan je arts of apotheker aan als je andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar of mensen ouder dan 65 jaar zijn er geen goedgekeurde behandelingen, dat komt omdat er geen ‘officieel klinisch onderzoek naar is gedaan’. 

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 12 en 16 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters.

Betaferon (interferon bèta-1b)

Wat is Betaferon en waar wordt het voor gebruikt? 

Betaferon is een type geneesmiddel dat bekend is als interferon en wordt gebruikt voor de behandeling van multipele sclerose; bij een eerste event (CIS), RRMS en relapsing SPMS. Interferonen zijn eiwitten die door het lichaam worden gemaakt en die helpen bij het bestrijden van aanvallen op het immuunsysteem, zoals virale infecties.

Hoe gebruikt u Betaferon?

Om de dag (eenmaal in de twee dagen) 1,0 ml van de bereide Betaferon-oplossing) ingespoten onder de huid (subcutaan). Dit is gelijk aan 250 microgram (8,0 miljoen IE) interferon bèta-1b. 

Wanneer u de behandeling met Betaferon start, wordt Betaferon het beste verdragen door de dosis geleidelijk te verhogen, dat wil zeggen door te starten met slechts 0,25 ml van de medicatie en daarna te verhogen, na elke 3de injectie, eerst tot 0,5 ml, dan tot 0,75 ml en ten slotte uiteindelijk naar de volledige dosis (1 ml) Betaferon. 
Voor meer  informatie over de wijze van toediening, download de bijsluiter (pdf).

Hoe werkt Betaferon? 

Van interferon bèta-1b is aangetoond dat het de reactie van het afweersysteem verandert en dat het helpt om de activiteit van de ziekte te verminderen. Betaferon geneest MS niet.

Wanneer mag u Betaferon niet gebruiken?
 • U bent zwanger. Een behandeling met Betaferon mag niet worden gestart (zie ‘Zwangerschap’). 
 • U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. 
 • U lijdt aan een depressie en/of zelfmoordgedachten 
 • U heeft een ernstige leveraandoening 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • Als u monoklonale gammopathie hebt. 
 • Als u een depressie heeft gehad of zich depressief voelt, of als u in het verleden zelfmoordgedachten heeft gehad. 
 • Als u ooit epileptische aanvallen heeft gehad of als u geneesmiddelen neemt tegen epilepsie (anti-epileptica), zal uw arts uw behandeling nauwlettend controleren
 • Als u ernstige nierproblemen heeft, kan uw arts tijdens de behandeling uw nierfunctie controleren. 
 • Als u symptomen ervaart zoals jeuk over uw gehele lichaam, zwelling van uw gezicht en/of uw tong of plotselinge kortademigheid. 

Download de bijsluiter (pdf)

Meest voorkomende bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 • Griepachtige verschijnselen zoals koorts, rillingen, gewrichtspijn, malaise, transpireren, hoofdpijn en spierpijn. 
 • Reacties op de injectieplaats. Symptomen zoals roodheid, zwelling, verkleuring van de huid, ontsteking, pijn, overgevoeligheid en weefselbeschadiging (necrose). 

Download de bijsluiter (pdf)

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger kunt worden, dient u geschikte anticonceptiemiddelen te gebruiken tijdens uw behandeling met Betaferon.
Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw arts. De behandeling met Betaferon mag niet worden gestart als u zwanger bent 

Indien u zwanger wenst te worden, moet u dit eerst met uw arts bespreken.

Indien u zwanger wordt terwijl u Betaferon gebruikt, moet u de behandeling stoppen en onmiddelijk contact opnemen met uw arts. Uw arts zal samen met u beslissen of de behandeling met Betaferon gestaakt zal worden of niet.

Het is niet bekend of interferon bèta-1b in de moedermelk terechtkomt. Het is echter theoretisch mogelijk dat een zuigeling die borstvoeding krijgt ernstige bijwerkingen kan vertonen op Betaferon. Bespreek de beslissing of u stopt met borstvoeding of stopt met de Betaferon behandeling eerst met uw arts.

Monitoring

Er zullen bloedonderzoeken moeten worden uitgevoerd om het aantal bloedcellen, de samenstelling van het bloed en de leverenzymen te meten. Dit gebeurt vóór u begint met het gebruik van Betaferon en regelmatig tijdens de behandeling met Betaferon, ook  als u geen specifieke symptomen vertoont. Deze bloedonderzoeken worden uitgevoerd naast de onderzoeken die gewoonlijk worden uitgevoerd om uw MS te controleren.

Meer informatie en bijsluiter

Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met je behandelend arts.
Mocht je meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met je arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).
 

Bekijk hier de andere medicatie die je als injectie toe kan dienen.