Copaxone

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.
Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals je arts dat heeft verteld. 

Neem contact op of overleg met je arts als:

  • Je twijfelt over het juiste gebruik van je MS behandeling
  • Je wil stoppen met de MS behandeling of de dosis wil veranderen
  • Als je andere geneesmiddelen hebt
  • Als je andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
  • Als je een ander geneesmiddel gaat gebruiken
  • Geef ook aan je arts of apotheker aan als je andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar of mensen ouder dan 65 jaar zijn er geen goedgekeurde behandelingen, dat komt omdat er geen ‘officieel klinisch onderzoek naar is gedaan’. 

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 12 en 16 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters.

Copaxone (glatirameeracetaat)

Wat is Copaxone?

'Copaxone 20 mg/ml voorgevulde spuit' is een geneesmiddel dat invloed heeft op de manier waarop het  immuunsysteem van uw lichaam werkt (het wordt geclassificeerd als een immunomodulerend middel). 

'Copaxone 20 mg/ml voorgevulde spuit' wordt gebruikt om het aantal aanvallen van RRMS (recidieven) te verminderen. De werkzaamheid is niet bewezen als u een vorm van MS zonder recidieven of met weinig recidieven hebt.

Copaxone kan ook gebruikt worden bij patiënten die voor de eerste keer symptomen hebben gehad die wijzen op een hoog risico op het ontwikkelen van MS (CIS). Uw arts zal alle andere oorzaken die het optreden van deze symptomen verklaren uitsluiten, voordat u behandeld wordt.

Hoe gebruikt u Copaxone?

Bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder is de dagdosis één voorgevulde spuit (20 mg glatirameer acetaat), onderhuids (subcutaan) toegediend. Voor meer informatie over instructies voor gebruik, download de bijsluiter (pdf).

Hoe werkt Copaxone?

Copaxone behoort tot de groep van de middelen die werken op het afweersysteem van het lichaam (selectieve immunosuppressiva). Het wordt toegepast om het proces van steeds terugkerende aantasting en ontsteking van het bedekkend omhulsel van de zenuw (zenuwschede) te verminderen.

 'Copaxone 20 mg/ml voorgevulde spuit' heeft wellicht geen effect op de duur van een MS aanval of op de ernst van een aanval die u doormaakt. Copaxone geneest MS niet.

Wanneer mag u Copaxone niet gebruiken? 

Bij overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor hulpstoffen van Copaxone.

Wanneer moet u extra voorzichting zijn met dit middel?
  • Als u nier- of hartproblemen hebt, aangezien u dan regelmatig testen en controles moet ondergaan
Meest voorkomende bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  • reacties op de injectieplaats, zoals roodheid van de huid, pijn, zwelling, jeuk, oedeem, ontsteking, overgevoeligheid en zelden het voorkomen van lipoatrofie en huidnecrose.
  • onmiddelijke post-injectie reactie: vasodilatatie (blozen), pijn op de borst, dyspnoe,  palpitaties, tachycardie. 

Deze reactie kan binnen enkele minuten na injectie van Copaxone optreden.

Download de bijsluiter (pdf)

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voor advies en afweging van het gebruik van Copaxone tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding.

Meer informatie en bijsluiter

Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met je behandelend arts.
Mocht je meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met je arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

Bekijk hier de andere medicatie die je als injectie toe kan dienen.