Gilenya

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.
Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals je arts dat heeft verteld. 

Neem contact op of overleg met je arts als:

 • Je twijfelt over het juiste gebruik van je MS behandeling
 • Je wil stoppen met de MS behandeling of de dosis wil veranderen
 • Als je andere geneesmiddelen hebt
 • Als je andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als je een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan je arts of apotheker aan als je andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar of mensen ouder dan 65 jaar zijn er geen goedgekeurde behandelingen, dat komt omdat er geen ‘officieel klinisch onderzoek naar is gedaan’. 

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 12 en 16 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters.

Gilenya (fingolimod)

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring
U krijgt een patiënten waarschuwingskaart met nadere informatie over de dingen waar u op moet letten terwijl u Gilenya gebruikt. Draag deze kaart bij u tijdens de behandeling. Wanneer u een medische behandeling ondergaat, zelfs als het niet voor uw MS is, laat de patiënten waarschuwingskaart dan aan uw arts, apotheker of verpleegkundige zien.  

Download productinformatie (pdf)

Wat is Gilenya en waar wordt het voor gebruikt? 

De werkzame stof van Gilenya is fingolimod. 
 
Gilenya wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS). Specifiek bij patiënten die niet reageren ondanks een behandeling van MS, of patiënten die een snel ontwikkelende ernstige vorm van MS hebben. 

Hoe gebruik je Gilenya?

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van multiple sclerose. Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals je arts je dat heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met je arts. 

De dosering is één capsule per dag. Neem Gilenya eenmaal daags in met een glas water. Gilenya kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

Neem Gilenya iedere dag op hetzelfde tijdstip in; dit helpt u eraan te herinneren wanneer u uw geneesmiddel moet innemen.

Neem niet meer dan de aanbevolen dosering.

Hoe werkt Gilenya?

Gilenya helpt te beschermen tegen aanvallen van het immuunsysteem op het CZS door het vermogen te beïnvloeden van sommige witte bloedcellen om vrij in het lichaam te bewegen en er voor te zorgen dat ze de hersenen en het ruggenmerg niet kunnen bereiken. Dit beperkt de zenuwbeschadiging veroorzaakt door MS. Gilenya geneest MS niet.

Wanneer mag u Gilenya niet gebruiken? 
 • Als u een verminderde weerstand hebt (als gevolg van een immunodeficiëntiesyndroom, een ziekte of geneesmiddelen die de weerstand onderdrukken)
 • Als u een ernstige actieve infectie of actieve chronische infectie hebt, zoals hepatitis of tuberculose
 • Als je een actieve tumor hebt;
 • Als je ernstige leverproblemen hebt;
 • Als je allergisch bent voor fingolimod of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kun je vinden in de bijsluiter.

Als dit voor je geldt, of je twijfels hebt, neem dan contact op met je arts of apotheker voordat je Gilenya inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
 • als u een onregelmatige, abnormale hartslag hebt. 
 • als u lijdt aan klachten vanwege een langzame hartslag (b.v. duizeligheid, misselijkheid of hartkloppingen). 
 • als u hartproblemen hebt, verstopte bloedvaten van het hart, een hartaanval hebt gehad, een hartstilstand hebt gehad of als u een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst hebt (angina). 
 • als u een beroerte hebt gehad. 
 • als u lijdt aan hartfalen.

Download de bijsluiter (pdf)

Meest voorkomende bijwerkingen 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 

 • Griep
 • Neusverkoudheid
 • Hoofdpijn
 • Diarree
 • Rugpijn
 • verhoogde leverenzymen
 • hoest

Download de bijsluiter (pdf)

Zwangerschap en borstvoeding

Voordat u begint met de behandeling met Gilenya kan uw arts u vragen om een zwangerschapstest te doen, om er zeker van te zijn dat u niet zwanger bent. U moet voorkómen zwanger te worden terwijl u Gilenya gebruikt of in de twee maanden nadat u gestopt bent met Gilenya, omdat er een risico is op nadelige gevolgen voor de baby. Bespreek met uw arts betrouwbare anticonceptie methodes tijdens de behandeling met Gilenya en tijdens de 2 maanden na staken van de behandeling.

Indien u toch zwanger raakt terwijl u Gilenya gebruikt, stop dan met het gebruik van Gilenya en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Uw arts zal samen met u beslissen wat het beste is voor u en uw baby.

U mag geen borstvoeding geven terwijl u Gilenya gebruikt. Gilenya kan overgaan in de borstvoeding, waardoor er een risico bestaat op bijwerkingen voor uw baby.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Download de bijsluiter (pdf)

Monitoring

Uw arts zal u vragen om ten minste 6 uur (mogelijk 8 uur, indien er klachten optreden) in het ziekenhuis te blijven, met om het uur meting van de hartslag (middels ECG) en bloeddruk, na inname van de eerste dosis Gilenya. 
Tijdens de eerste twaalf maanden van de behandeling zal uw arts bloedtesten laten uitvoeren om uw leverfunctie te controleren. 

Uw arts wil mogelijk uw ogen controleren bij start van behandeling (indien last van oogproblemen op dit moment of in het verleden), en 3 tot 4 maanden na de start van uw behandeling met Gilenya.

Omdat Gilenya een lichte verhoging van de bloeddruk veroorzaakt, zal uw arts uw bloeddruk regelmatig willen controleren.

Voordat u start met Gilenya, zal uw arts nagaan of u voldoende witte bloedcellen in uw bloed hebt en deze controle regelmatig herhalen. 

Voordat u met Gilenya start, is een huidonderzoek nodig om te controleren of u huidknobbels heeft. Uw arts zal ook regelmatig huidonderzoeken uitvoeren tijdens uw behandeling met Gilenya. 

Als een van bovengenoemde waarden afwijkend is, kan het zijn dat de behandeling met Gilenya onderbroken moet worden

Meer informatie en bijsluiter

Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met je behandelend arts.
Mocht je meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met je arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

Bekijk hier de andere orale medicatie.