Mavenclad

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.
Gebruik  het geneesmiddel altijd precies zoals je arts dat heeft verteld. 

Neem contact op of overleg met je arts als:

 • Je twijfelt over het juiste gebruik van je MS behandeling
 • Je wil stoppen met de MS behandeling of de dosis wil veranderen
 • Als je andere geneesmiddelen hebt
 • Als je andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als je een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan je arts of apotheker aan als je andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS
Voor kinderen jonger dan 12 jaar of mensen ouder dan 65 jaar zijn er geen goedgekeurde behandelingen, dat komt omdat er geen ‘officieel klinisch onderzoek naar is gedaan’. 

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 12 en 16 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters.

MAVENCLAD (cladribine)

Wat is MAVENCLAD en waarvoor wordt het gebruikt?

MAVENCLAD bevat de werkzame stof cladribine, een cytotoxische (celdodende) stof die voornamelijk inwerkt op lymfocyten. Dit zijn cellen van het afweersysteem die een rol spelen bij ontstekingen. 

MAVENCLAD is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van multipele sclerose (RRMS) bij volwassenen.

Hoe gebruikt u MAVENCLAD?

U krijgt MAVENCLAD als twee behandelingskuren over een periode van 2 jaar. Elke behandelingskuur bestaat uit 2 behandelingsweken, met een tussenperiode van één maand aan het begin van elk behandelingsjaar. Een behandelingsweek bestaat uit 4 of 5 dagen waarop u 1 of 2 tabletten dagelijks krijgt. Neem de tablet(ten) elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Slik ze door zonder erop te kauwen. U hoeft de tabletten niet bij een maaltijd in te nemen. U kunt ze bij de maaltijd of tussen de maaltijden innemen.

Voor meer informatie over wijze van toediening, download de bijsluiter (pdf).

Hoe werkt MAVENCLAD?

Het is aangetoond dat behandeling met MAVENCLAD leidt tot minder vaak voorkomen van opflakkeringen van symptomen en afremmen van het voortschrijden (progressie) van invaliditeit. MAVENCLAD geneest MS niet.

Wanneer mag u MAVENCLAD niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U bent HIV-positief, wat betekent dat u een infectie heeft met het humane immunodeficiëntievirus (HIV). 
 • U heeft actieve tuberculose of leverontsteking (hepatitis). 
 • U heeft een verzwakt afweersysteem als gevolg van medische aandoeningen of omdat u andere geneesmiddelen gebruikt die uw afweersysteem verzwakken of de productie van bloedcellen in uw beenmerg afremmen. 
 • U heeft actieve kanker. 
 • U heeft matige of ernstige nierproblemen. 
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding
Wanneer moet u extra voorzichting zijn met dit middel?
 • Het is belangrijk dat u het uw arts vertelt als u denkt dat u een infectie heeft.
 • Vertel het uw arts onmiddellijk als u symptomen van gordelroos heeft, een vaak voorkomende complicatie van MAVENCLAD die mogelijk een specifieke behandeling vereist. 
 • Hoewel PML niet is waargenomen met MAVENCLAD, is het mogelijk dat u voordat u start met de behandeling als voorzorgsmaatregel een MRI (magnetische resonantiebeeldvorming) van het hoofd moet ondergaan. Voor informatie over PML, zoals symptomen, lees de bijsluiter.
 • Bij patiënten die cladribine in klinische onderzoeken kregen toegediend, werden enkele gevallen van kanker waargenomen. Neem contact op met uw arts als u eerder kanker heeft gehad.

Download de bijsluiter (pdf)

Meest voorkomende  bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 • De belangrijkste bijwerking is een vermindering van het aantal witte bloedcellen die lymfocyten worden genoemd (lymfopenie). Dit komt zeer vaak voor (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) en kan ernstig zijn. Lymfopenie kan leiden tot een verhoogde kans op het krijgen van een infectie. Een infectie die vaak voorkomt bij MAVENCLAD is gordelroos. 
 • koortsblaar (koortslip) 
 • huiduitslag 
 • haaruitval 
 • afname van het aantal van bepaalde witte bloedcellen (neutrofielen)

Download de bijsluiter (pdf)

Zwangerschap en borstvoeding

Neem MAVENCLAD niet in als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Dit is belangrijk omdat MAVENCLAD erg schadelijk kan zijn voor uw baby.

U moet effectieve voorbehoedsmiddelen gebruiken om te voorkomen dat u zwanger wordt tijdens behandeling met MAVENCLAD en gedurende 6 maanden nadat u de laatste dosis heeft ingenomen. Vertel het uw arts als u hormonale anticonceptie gebruikt (bijvoorbeeld de pil). U heeft een tweede anticonceptiemethode nodig tijdens de behandeling met MAVENCLAD en gedurende ten minste 4 weken na de laatste dosis. Indien u meer dan 6 maanden na de laatste dosis in jaar 1 zwanger wordt, wordt geen veiligheidsrisico verwacht, maar dit betekent dat u geen behandeling met MAVENCLAD kunt krijgen terwijl u zwanger bent.

Als u een man bent, moet u effectieve voorbehoedsmiddelen gebruiken om te voorkomen dat uw partner zwanger wordt tijdens uw behandeling met MAVENCLAD en gedurende 6 maanden na de laatste dosis.

Monitoring
 • Voordat u start met en tijdens de behandeling wordt uw bloed onderzocht om te controleren of u MAVENCLAD kunt (blijven) innemen. 
 • Voordat u start met de behandeling met MAVENCLAD zult u worden getest om te zien of u een infectie heeft. Het is belangrijk dat u het uw arts vertelt als u denkt dat u een infectie heeft. Symptomen van een infectie zijn onder andere: koorts, pijn, pijnlijke spieren, hoofdpijn, algemeen gevoel van onwel zijn of verlies van eetlust. Het is mogelijk dat uw arts de behandeling uitstelt, of de behandeling onderbreekt, totdat de infectie verdwenen is.
 • Indien nodig wordt u voordat u met de behandeling start, ingeënt tegen gordelroos. U zult tussen de 4 en 6 weken moeten wachten totdat de inenting effect heeft. Vertel het uw arts onmiddellijk als u symptomen van gordelroos heeft, een vaak voorkomende complicatie van MAVENCLAD die mogelijk een specifieke behandeling vereist. 
 • Hoewel PML niet is waargenomen met MAVENCLAD, is het mogelijk dat u voordat u start met de behandeling als voorzorgsmaatregel een MRI (magnetische resonantiebeeldvorming) van het hoofd moet ondergaan. 
 • Bij patiënten die cladribine in klinische onderzoeken kregen toegediend, werden enkele gevallen van kanker waargenomen. Neem contact op met uw arts als u eerder kanker heeft gehad. Uw arts zal de best mogelijke behandelingen voor u bepalen. Als voorzorgsmaatregel dient u de standaard kankerscreeningaanbevelingen op te volgen, zoals door uw arts geadviseerd. 

Download de bijsluiter (pdf)

Meer informatie en bijsluiter

Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met je behandelend arts.
Mocht je meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met je arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

Bekijk hier de andere orale medicatie.