7 minuten leestijd

Ocrevus (Ocrelizumab)

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.

Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld.

Neem contact op of overleg met uw arts als:

 • U twijfelt over het juiste gebruik van uw MS behandeling
 • U wilt stoppen met de MS behandeling of de dosis wilt veranderen
 • Als u andere geneesmiddelen hebt
 • Als u andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als u een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan uw arts of apotheker aan als u andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt


De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 10 en 18 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters. 

Er is geen geneesmiddel dat MS geneest.
 

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb - Website: www.lareb.nl

 OCREVUS (Ocrelizumab)

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

  Ocrevus is een soort eiwit dat een ‘monoklonaal antilichaam’ wordt genoemd. Antilichamen werken door zich te binden aan specifieke stoffen in uw lichaam. Ocrevus wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met:

  • Relapsing multiple sclerose (RMS)
  • Vroege primair progressieve multiple sclerose (PPMS).


  Elke injectieflacon bevat 300 mg ocrelizumab in 10 ml met een concentratie van 30 mg/ml. De uiteindelijke concentratie van het geneesmiddel na verdunning bedraagt ongeveer 1,2 mg/ml. 

  U krijgt elke 6 maanden een totale dosis van 600 mg Ocrevus. 

  • De eerste dosis van 600 mg Ocrevus wordt aan u toegediend als 2 afzonderlijke infusies (van elk 300 mg), met 2 weken tussen de infusies. Elke infusie duurt ongeveer 2 uur en 30 minuten. 
  • De volgende doses van 600 mg Ocrevus worden gegeven als een enkele infusie. Afhankelijk van hoe snel de infusie gegeven wordt, zal elke infusie ongeveer 3 uur en 30 minuten of 2 uur duren. 

  Ocrevus bevat de werkzame stof ‘ocrelizumab’. Ocrevus bindt zich aan specifieke B-cellen, een type witte bloedcellen, die onderdeel zijn van het immuunsysteem en een rol spelen in MS. Ocrevus richt zich op deze specifieke B-cellen en verwijdert deze. Dit vermindert de ontsteking en de aanvallen op de myelineschede, vermindert de kans op het hebben van een terugval (relaps) en vertraagt de progressie van uw ziekte.

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.  
  • U heeft op dit moment een infectie.
  • U is verteld dat u ernstige problemen heeft met uw immuunsysteem.
  • U heeft kanker.
  • Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als een van de volgende zaken op u van toepassing is. Uw arts kan beslissen om uw behandeling met Ocrevus uit te stellen, of kan beslissen dat u geen Ocrevus mag krijgen, als:

  • U een infectie heeft. Uw arts zal wachten tot de infectie verdwenen is voordat hij of zij u Ocrevus geeft.
  • U ooit hepatitis B heeft gehad of drager bent van het hepatitis B-virus. Dit is omdat geneesmiddelen zoals Ocrevus ervoor kunnen zorgen dat het hepatitis B-virus weer actief wordt.  
  • U kanker heeft of in het verleden kanker heeft gehad. Uw arts kan beslissen uw behandeling met Ocrevus uit te stellen.


  Effect op het immuunsysteem:

  • Ziekten die het immuunsysteem aantasten: als u een andere ziekte heeft die het immuunsysteem aantast. U kunt misschien geen Ocrevus krijgen.
  • Geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken of beïnvloeden: als u geneesmiddelen die het immuunsysteem beïnvloeden in het verleden heeft gebruikt, momenteel gebruikt of van plan bent te gebruiken.  


  Infusiegerelateerde reacties

  • Infusiegerelateerde reacties zijn de meest voorkomende bijwerking van behandeling met Ocrevus.
  • Neem onmiddellijk contact op met uw arts of verpleegkundige als u een infusiegerelateerde reactie krijgt (zie rubriek 4 voor een lijst van infusiegerelateerde reacties). Infusiegerelateerde reacties kunnen zich voordoen tijdens de infusie of tot 24 uur na de infusie.
  • Om het risico op infusiegerelateerde reacties te verlagen zal uw arts u voorafgaand aan elke infusie met Ocrevus andere geneesmiddelen geven (zie rubriek 3) en wordt u nauwlettend geobserveerd tijdens de infusie en tot minstens één uur nadat de infusie is toegediend.


  Infecties

  • ​​Neem contact op met uw arts voordat Ocrevus aan u wordt gegeven als u denkt dat u een infectie heeft. Uw arts zal wachten met de toediening van Ocrevus totdat de infectie verholpen is.
  • Met Ocrevus bent u mogelijk gevoeliger voor infecties. Dit is omdat de immuuncellen waarop Ocrevus zich richt ook helpen om infecties te bestrijden.
  • Als u behandeld wordt met Ocrevus voor primair progressieve MS en u problemen heeft met slikken kan Ocrevus het risico op een ernstige longontsteking verhogen.
  • Neem onmiddellijk contact op met uw arts of verpleegkundige als u een van deze verschijnselen van infectie heeft tijdens of na behandeling met Ocrevus:
   •     Koorts of rillingen
   •     Een hoest die niet weggaat
   •     Herpes (zoals koortsblaasjes, gordelroos of genitale zweren).
  • Neem onmiddellijk contact op met uw arts of verpleegkundige als u denkt dat uw MS erger wordt of als u nieuwe symptomen opmerkt. Dit is vanwege een erg zeldzame en levensbedreigende herseninfectie met de naam ‘progressieve multifocale leuko-encefalopathie’(PML). Deze herseninfectie kan symptomen veroorzaken die lijken op MS. PML kan optreden bij patiënten die Ocrevus krijgen.


  Vaccinaties

  • Vertel het uw arts als u onlangs een vaccin heeft gekregen of in de nabije toekomst zult krijgen.
  • Terwijl u met Ocrevus wordt behandeld mag u geen levende of verzwakte vaccins toegediend krijgen (bijvoorbeeld BCG voor tuberculose of vaccins tegen gele koorts).
  • Uw arts kan aanbevelen dat u het jaarlijkse griepvaccin krijgt.
  • Uw arts controleert of u vaccins nodig heeft voordat u start met de behandeling met Ocrevus. Alle vaccinaties moeten minstens 6 weken voordat u start met de behandeling met Ocrevus gegeven worden.
    

  Download de bijsluiter (pdf)

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  Infusiegerelateerde reacties

  • Infusiegerelateerde reacties zijn de meest voorkomende bijwerking van de behandeling met Ocrevus (zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers). In de meeste gevallen zijn dit lichte reacties, maar er kunnen zich ernstige reacties voordoen. 


  Vertel het uw arts of verpleegkundige onmiddellijk als u verschijnselen of symptomen krijgt van een infusiegerelateerde reactie tijdens de infusie of tot 24 uur na de infusie. Mogelijke symptomen zijn onder andere:  

  • jeukerige huid  
  • huiduitslag  
  • netelroos  
  • roodheid van de huid  
  • geïrriteerde of pijnlijke keel  
  • kortademigheid  
  • zwelling van de keel  
  • blozen (rood worden)  
  • lage bloeddruk  
  • koorts  
  • zich moe voelen  
  • hoofdpijn  
  • zich duizelig voelen  
  • zich misselijk voelen  
  • snelle hartslag

   

  • Als u een infusiegerelateerde reactie krijgt, krijgt u geneesmiddelen om deze te behandelen en het kan nodig zijn de infusiesnelheid langzamer te zetten of de infusie te stoppen. Wanneer de reactie voorbij is kan de infusie voortgezet worden. Als de infusiegerelateerde reactie levensbedreigend is zal uw arts uw behandeling met Ocrevus permanent stopzetten.  
  • Afname van bepaalde eiwitten in het bloed (immunoglobulines) die helpen te beschermen tegen infecties.


  Infecties

  Met Ocrevus bent u mogelijk gevoeliger voor infecties. De volgende infecties zijn gezien bij MS-patiënten die met Ocrevus werden behandeld:

  • zere keel en loopneus (infectie van de bovenste luchtwegen)
  • Griep
    

   Download de bijsluiter (pdf)

  Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten anticonceptie gebruiken zolang ze met Ocrevus behandeld worden en tot 12 maanden na de laatste infusie met Ocrevus. ent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Dit is omdat Ocrevus misschien de placenta passeert en effect kan hebben op uw baby.

  Gebruik Ocrevus niet als u zwanger bent, tenzij u dat met uw arts heeft besproken. Uw arts zal het voordeel van uw behandeling met Ocrevus afwegen tegen het risico voor uw baby.

  Neem contact op met uw arts voordat uw baby vaccinaties krijgt.

  Anticonceptie voor vrouwen.  

  Als u zwanger kunt worden, dan moet u anticonceptie gebruiken:

  • tijdens behandeling met Ocrevus en
  • tot 12 maanden na uw laatste infusie met Ocrevus.

  Het is niet bekend of ocrelizumab/metabolieten in de moedermelk worden uitgescheiden. Uit beschikbare farmacodynamische/toxicologische gegevens bij dieren blijkt dat ocrelizumab in melk wordt uitgescheiden Risico voor pasgeborenen/zuigelingen kan niet worden uitgesloten. Vrouwen moeten het advies krijgen borstvoeding te staken tijdens behandeling met Ocrevus.

  • Artsen moeten alert zijn op vroege verschijnselen en symptomen van PML
  • Bloedonderzoek wordt aanbevolen voorafgaand aan de start van de behandeling en voorafgaand aan elk halfjaarlijks infuus.

  Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met je behandelend arts.
  Mocht je meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met je arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

MAT-NL-2101624-v3.0-122022 (disclaimer MAT-NL-2100993)