Avonex

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.

Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld.

Neem contact op of overleg met uw arts als:

 • U twijfelt over het juiste gebruik van uw MS behandeling
 • U wilt stoppen met de MS behandeling of de dosis wilt veranderen
 • Als u andere geneesmiddelen hebt
 • Als u andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als u een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan uw arts of apotheker aan als u andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 10 en 18 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters. 

Er is geen geneesmiddel dat MS geneest.

AVONEX (interferon bèta-1a)

Wat is AVONEX en waar wordt het voor gebruikt? 

De werkzame stof in Avonex is een eiwit met de naam interferon bèta-1a. Interferonen zijn natuurlijke stoffen die in uw lichaam worden aangemaakt en die u tegen infecties en ziekten beschermen. Het eiwit in Avonex bestaat uit precies dezelfde bestanddelen als het interferon bèta dat in het menselijk lichaam wordt aangetroffen

Avonex wordt gebruikt bij de behandeling van multiple sclerose (RRMS).

Hoe gebruikt u AVONEX?

De aanbevolen dosering:
Eenmaal per week één injectie Avonex.
Probeer Avonex elke week op dezelfde dag op hetzelfde tijdstip te gebruiken.

Hoe werkt AVONEX?

Multiple sclerose gaat gepaard met zenuwbeschadiging (hersenen of ruggenmerg). Bij MS valt het immuunsysteem van uw lichaam uw eigen myeline – de 'isolatie' die om de zenuwvezels zit – aan. Bij beschadiging van de myeline worden de boodschappen tussen de hersenen en andere delen van het lichaam onderbroken. Hierdoor worden de klachtenvan MS veroorzaakt. Het lijkt erop dat Avonex ervoor zorgt dat uw immuunsysteem uw myeline niet meer aanvalt.

Wanneer mag u AVONEX niet gebruiken? 
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • Als u aan een zware depressie lijdt of nadenkt over het plegen van zelfmoord.

Als dit voor u geldt, of u twijfels hebt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u AVONEX inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u nu aan een van de volgende aandoeningen lijdt of hier in het verleden aan heeft geleden:

 • Een depressie of problemen die uw stemming beïnvloeden
 • Gedachten over het plegen van zelfmoord. Als zich veranderingen in uw stemming voordoen, als u zelfmoordgedachten heeft, als u zich ongebruikelijk verdrietig, angstig of waardeloos voelt, meld dit dan onmiddellijk aan uw arts.
 • Epilepsie of een andere aandoening met epileptische aanvallen die niet door medicatie onder controle zijn
 • Ernstige nier- of leverproblemen
 • Een laag aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes, waardoor een groter risico van infectie, bloeding of bloedarmoede kan ontstaan

Download de bijsluiter (pdf)

Meest voorkomende bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 •     Griepachtige klachten
 •     Hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen, transpireren of koorts
 •     Hoofdpijn

Download de bijsluiter (pdf)

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Er worden geen schadelijke effecten verwacht bij de pasgeborene/zuigeling die borstvoeding krijgt. Avonex kan in de periode dat borstvoeding wordt gegeven worden gebruikt.
Meer informatie en bijsluiter

Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met uw behandelend arts.
Mocht u meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

Bekijk hier de andere medicatie die u als injectie toe kan dienen.

MAT-NL-2101618-v2.0-052022 (disclaimer MAT-NL-2100993-v1-072021)

Bedankt voor je feedback!