3 minuten leestijd

Copaxone

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.

Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld.

Neem contact op of overleg met uw arts als:

 • U twijfelt over het juiste gebruik van uw MS behandeling
 • U wilt stoppen met de MS behandeling of de dosis wilt veranderen
 • Als u andere geneesmiddelen hebt
 • Als u andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als u een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan uw arts of apotheker aan als u andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 10 en 18 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters. 

Er is geen geneesmiddel dat MS geneest.

Copaxone (glatirameeracetaat)

  'Copaxone 20 mg/ml of 40 mg/ml voorgevulde spuit' is een geneesmiddel voor de behandeling van bepaalde (‘relapsing’) vormen van multiple sclerose (MS; aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij ontstekingen ontstaan die de zenuwen aantasten). 

  Copaxone kan ook gebruikt worden bij patiënten die voor de eerste keer symptomen hebben gehad die wijzen op een hoog risico op het ontwikkelen van MS (CIS). Uw arts zal alle andere oorzaken die het optreden van deze symptomen verklaren uitsluiten, voordat u behandeld wordt.

  Bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder is de dagdosis één voorgevulde spuit (20 mg glatirameer acetaat), onderhuids (subcutaan) toegediend. Of 40 mg glatirameeracetaat één voorgevulde spuit onderhuids (subcutaan) driemaal per week met tussenpozen van minimaal 48 uur. 40 mg mag niet gebruikt worden onder de 18 jaar Voor meer informatie over instructies voor gebruik, download de bijsluiter (pdf).

  Copaxone 20 mg / ml of 40 mg/ml heeft invloed op de manier waarop het immuunsysteem van uw lichaam werkt (het hoort bij de groep geneesmiddelen die immunomodulerende middelen wordt genoemd). Men denkt dat de symptomen van multipele sclerose (MS) veroorzaakt worden door een stoornis in het immuunsysteem van het lichaam. Dit leidt tot de vorming van ontstekingen in de hersenen en het ruggenmerg. Copaxone voorgevulde spuit wordt gebruikt om het aantal aanvallen van MS (recidieven) te verminderen. De werkzaamheid is niet bewezen als u een vorm van MS zonder recidieven of met weinig recidieven hebt.
  Copaxone voorgevulde spuit heeft wellicht geen effect op de duur van een MS aanval of op de ernst van een aanval die u doormaakt. Het wordt gebruikt om patiënten te helpen die zonder hulp kunnen lopen.

  Bij overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor hulpstoffen van Copaxone.

  • Als u nier- of hartproblemen hebt, aangezien u dan mogelijk regelmatig testen en controles moet ondergaan.
  • Als u leverproblemen heeft of heeft gehad (waaronder leverproblemen die het gevolg zijn van alcoholgebruik).

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  • infecties, griep
  • angst, depressie
  • hoofdpijn
  • misselijkheid
  • huiduitslag
  • pijn in de gewrichten of de rug
  • zich zwak voelen, huidreacties op de injectieplaats waaronder roodheid van de huid, pijn, vorming van striemen, jeuk, zwelling van de weefsels, ontsteking en overgevoeligheid (deze reacties op de injectieplaats zijn niet ongewoon en verminderen normaal gesproken in de loop van de tijd), niet specifieke pijn
  • Onmiddellijke post-injectie reactie: blozen (roodheid) van de borst of het gelaat (vasolidatie), kortademigheid (dyspneu), pijn op de borst, snelle en bonzende hartslag (palpitaties, tachycardie). Als deze symptomen langer aanhouden dan 30 minuten, neem dan onmiddellijk contact op met de behandelend arts of eerste hulp van het ziekenhuis
  • Deze reactie kan binnen enkele minuten na injectie van Copaxone optreden.
    

  Download de bijsluiter (pdf)

  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voor advies en afweging van het gebruik van Copaxone tijdens de zwangerschap.

  Beperkte gegevens bij mensen lieten geen negatieve effecten zien van Copaxone op pasgeborenen/zuigelingen die borstvoeding kregen. Copaxone kan worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

  Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met uw behandelend arts.
  Mocht u meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

MAT-NL-2101620-v3.0-112022 (disclaimer MAT-NL-2100993)