Copaxone

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.

Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld.

Neem contact op of overleg met uw arts als:

 • U twijfelt over het juiste gebruik van uw MS behandeling
 • U wilt stoppen met de MS behandeling of de dosis wilt veranderen
 • Als u andere geneesmiddelen hebt
 • Als u andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als u een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan uw arts of apotheker aan als u andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 10 en 18 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters. 

Er is geen geneesmiddel dat MS geneest.

Copaxone (glatirameeracetaat)

Wat is Copaxone?

'Copaxone 20 mg/ml of 40 mg/ml voorgevulde spuit' is een geneesmiddel dat invloed heeft op de manier waarop het immuunsysteem van uw lichaam werkt (het wordt geclassificeerd als een immunomodulerend middel).

'Copaxone 20 mg/ml of 40 mg/ml voorgevulde spuit' wordt gebruikt om het aantal aanvallen van RRMS (recidieven) te verminderen. De werkzaamheid is niet bewezen als u een vorm van MS zonder recidieven of met weinig recidieven hebt.

Copaxone kan ook gebruikt worden bij patiënten die voor de eerste keer symptomen hebben gehad die wijzen op een hoog risico op het ontwikkelen van MS (CIS). Uw arts zal alle andere oorzaken die het optreden van deze symptomen verklaren uitsluiten, voordat u behandeld wordt.

Hoe gebruikt u Copaxone?

Bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder is de dagdosis één voorgevulde spuit (20 mg glatirameer acetaat), onderhuids (subcutaan) toegediend.Of 40 mg glatirameeracetaat één voorgevulde spuit onderhuids (subcutaan) driemaal per week met tussenpozen van minimaal 48 uur. 40 mg mag niet gebruikt worden onder de 18 jaar. Voor meer informatie over instructies voor gebruik, download de bijsluiter (pdf).

Hoe werkt Copaxone?

Copaxone behoort tot de groep van de middelen die werken op het afweersysteem van het lichaam (selectieve immunosuppressiva). Het wordt toegepast om het proces van steeds terugkerende aantasting en ontsteking van het bedekkend omhulsel van de zenuw (zenuwschede) te verminderen.

'Copaxone 20 mg/ml of 40 mg/ml voorgevulde spuit' heeft wellicht geen effect op de duur van een MS aanval of op de ernst van een aanval die u doormaakt.

Wanneer mag u Copaxone niet gebruiken? 

Bij overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor hulpstoffen van Copaxone.

Wanneer moet u extra voorzichting zijn met dit middel?
 • Als u nier- of hartproblemen hebt, aangezien u dan regelmatig testen en controles moet ondergaan
Meest voorkomende bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 • infecties, griep
 • angst, depressie
 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • huiduitslag
 • pijn in de gewrichten of de rug
 • zich zwak voelen, huidreacties op de injectieplaats waaronder roodheid van de huid, pijn, vorming van striemen, jeuk, zwelling van de weefsels, ontsteking en overgevoeligheid (deze reacties op de injectieplaats zijn niet ongewoon en verminderen normaal gesproken in de loop van de tijd), niet specifieke pijn
 • Onmiddellijke post-injectie reactie: blozen (roodheid) van de borst of het gelaat (vasolidatie), kortademigheid (dyspneu), pijn op de borst, snelle en bonzende hartslag (palpitaties, tachycardie). Als deze symptomen langer aanhouden dan 30 minuten, neem dan onmiddellijk contact op met de behandelend arts of eerste hulp van het ziekenhuis

Deze reactie kan binnen enkele minuten na injectie van Copaxone optreden.

Download de bijsluiter (pdf)

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voor advies en afweging van het gebruik van Copaxone tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding.

Meer informatie en bijsluiter

Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met uw behandelend arts.
Mocht u meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

Bekijk hier de andere medicatie die je als injectie toe kan dienen. 

MAT-NL-2101620 v1.0-112021 (disclaimer MAT-NL-2100993-v1-072021)

Vond je deze informatie nuttig?