4 minuten leestijd

Plegridy

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.

Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld.

Neem contact op of overleg met uw arts als:

 • U twijfelt over het juiste gebruik van uw MS behandeling
 • U wilt stoppen met de MS behandeling of de dosis wilt veranderen
 • Als u andere geneesmiddelen hebt
 • Als u andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als u een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan uw arts of apotheker aan als u andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 10 en 18 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters. 

Er is geen geneesmiddel dat MS geneest.

Plegridy (peginterferon bèta-1a)

  De werkzame stof in Plegridy is peginterferon bèta-1a. Peginterferon bèta-1a is een aangepaste, langwerkende vorm van interferon. Interferonen zijn natuurlijke stoffen die in het lichaam worden aangemaakt en die tegen infecties en ziekten beschermen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS) bij volwassenen van 18 jaar en ouder.

  Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
   
  De aanbevolen dosering is: Elke 14 dagen (elke twee weken) één injectie met Plegridy 125 microgram. Probeer Plegridy steeds op dezelfde dag op hetzelfde tijdstip te gebruiken, elke keer als u zichzelf een injectie toedient.
   
  Voor meer informatie over wijze van toediening, download de bijsluiter (pdf).

  Plegridy lijkt te werken door te voorkomen dat het immuunsysteem van het lichaam uw hersenen en ruggenmerg beschadigt. Dit kan ervoor zorgen dat u minder terugvallen heeft en kan de invaliderende effecten van MS vertragen. Behandeling met Plegridy kan ertoe bijdragen dat de ziekte niet erger wordt, hoewel MS er niet door zal genezen.

  • Als u allergisch bent voor peginterferon bèta-1a, interferon bèta-1a of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • Als u aan een zware depressie lijdt of denkt aan het plegen van zelfmoord.
  • Als u ooit heeft geleden aan een depressie of problemen die uw stemming beïnvloeden.
  • Als u gedachten heeft of heeft gehad over het plegen van zelfmoord. Bespreek dit met uw arts. Het kan zijn dat uw arts u toch Plegridy voorschrijft, maar het is belangrijk dat u het aan uw arts laat weten als u een depressie heeft gehad of vergelijkbare problemen die uw stemming in het verleden hebben beïnvloed.
  • Ernstige lever- of nierproblemen
  • Irritatie op de injectieplaats, die kan leiden tot huid- en weefselbeschadiging (injectieplaatsnecrose).
  • Epilepsie of andere aandoeningen met epileptische aanvallen die niet door medicatie onder controle zijn  
  • Problemen met uw hart die klachten kunnen veroorzaken als pijn op de borst (angina pectoris), vooral na inspanning, opgezette enkels, kortademigheid (congestief hartfalen) of een onregelmatige hartslag (aritmie).  
  • Schildklierproblemen  
  • Een laag aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes, waardoor een groter risico op infectie of bloeding kan ontstaan  
  • Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als een van deze problemen op u van toepassing is voordat u Plegridy injecteert. De problemen kunnen tijdens gebruik van Plegridy erger worden. 

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  • Griepachtige klachten
  • Reacties op de injectieplaats
  • Hoofdpijn
  • Spierpijn (myalgie)
  • Pijn in uw gewrichten, armen, benen of nek (artralgie)
  • Koude rillingen
  • Koorts
  • Zich zwak en moe voelen (asthenie)
  • Roodheid, jeuk of pijn rond de plaats waar u de injectie heeft toegediend.

  Als u last heeft van (een van) deze bijwerkingen, neem dan contact op met een arts.
  Download de bijsluiter voor meer informatie (pdf)

  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Er worden geen schadelijke effecten verwacht bij de pasgeborene/zuigeling die borstvoeding krijgt. Plegridy kan in de periode dat borstvoeding wordt gegeven worden gebruikt.

  In aanvulling op de laboratoriumonderzoeken die standaard nodig zijn bij de controle van patiënten met multiple sclerose, worden bloedonderzoek en leverfunctietests aanbevolen voorafgaand aan de start en met regelmatige tussenpozen na het begin van de behandeling.

  Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met je behandelend arts.
  Mocht je meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met je arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

MAT-NL-2101622-v3.0-122022 (disclaimer MAT-NL-2100993)