4 minuten leestijd

Aubagio

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.

Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld.

Neem contact op of overleg met uw arts als:

 • U twijfelt over het juiste gebruik van uw MS behandeling
 • U wilt stoppen met de MS behandeling of de dosis wilt veranderen
 • Als u andere geneesmiddelen hebt
 • Als u andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als u een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan uw arts of apotheker aan als u andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 10 en 18 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters. 

Er is geen geneesmiddel dat MS geneest.

Aubagio (teriflunomide)

  AUBAGIO bevat de werkzame stof teriflunomide.  
  AUBAGIO wordt gebruikt bij volwassenen en bij kinderen en jongeren (10 jaar en ouder) voor de behandeling van relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS).

  De aanbevolen dosering is 14 mg dagelijks, in oraal gebruik. AUBAGIO wordt elke dag ingenomen als eenmalige dosis op elk gewenst moment van de dag. Bij kinderen (10 jaar en ouder) met een lichaamsgewicht van 40 kg of minder is de aanbeveling één tablet van 7 mg dagelijks in te nemen. U moet de tablet in zijn geheel met wat water doorslikken. AUBAGIO kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

  AUBAGIO beperkt de toename van bepaalde witte bloedcellen (lymfocyten) en helpt daarmee beschermen tegen aanvallen van het immuunsysteem op het centraal zenuwstelsel. Dit vermindert de ontsteking die leidt tot zenuwschade bij MS.

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. 
  • Als u ooit ernstige huiduitslag of huidafschilfering, blaarvorming en/of zweren in de mond heeft gehad na inname van teriflunomide of leflunomide. 
  • U hebt ernstige leverproblemen.  
  • U bent zwanger, denkt zwanger te zijn of geeft borstvoeding.  
  • U hebt ernstige klachten die van invloed zijn op uw immuunsysteem (zoals aids).  
  • U hebt ernstige klachten van uw beenmerg, of u hebt lage aantallen rode of witte cellen in uw bloed of een verlaagd aantal bloedplaatjes.  
  • U hebt een ernstige infectie.  
  • U hebt ernstige nierproblemen.  
  • U hebt zeer lage aantallen eiwitten in uw bloed (hypoproteïnemie).  
  • Als u twijfels hebt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u AUBAGIO gebruikt. 
    

  Als u twijfels hebt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u AUBAGIO gebruikt.

  Overleg met uw behandelend arts of apotheker wanneer u: 

  • leverproblemen hebt en/of als u grote hoeveelheden alcohol drinkt 
  • een hoge bloeddruk (hypertensie) hebt, ongeacht of dit wordt behandeld met geneesmiddelen. 
  • een vaccinatie krijgt.  
  • een infectie hebt.  
  • ernstige huidreacties heeft. 
  • ademhalingsreacties heeft. 
  • last heeft van een zwak, verdoofd of pijnlijk gevoel in handen of voeten. 
  • leflunomide en AUBAGIO tegelijk gebruikt. 
  • overstapt van of naar AUBAGIO. 
  • lactose intolerant bent. 
  • verlaagde geïoniseerde calciumgehalte heeft. Er kunnen ten onrechte geringere waarden van geïoniseerde calciumgehaltes worden gemeten bij patiënten die behandeld worden met AUBAGIO.  

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 

  • Hoofdpijn 
  • Diarree, misselijkheid 
  • Stijging van ALAT (stijging van het gehalte van bepaalde leverenzymen in het bloed) aangetoond in bloedonderzoek 
  • Verminderde haardichtheid 

  Neem AUBAGIO niet in als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn. Als u zwanger bent of zwanger wordt terwijl u AUBAGIO gebruikt, geeft dit een verhoogd risico op een baby met aangeboren afwijkingen. Vrouwen die zwanger kunnen worden, mogen dit geneesmiddel alleen innemen als zij ook betrouwbare anticonceptie gebruiken. 
   
  Voor jonge gebruikers van AUBAGIO geldt: als u nog niet eerder menstrueerde en begint te menstrueren terwijl u AUBAGIO gebruikt, dan moet u de arts informeren, die gespecialiseerd advies zal geven over anticonceptie en de mogelijke risico's in geval van zwangerschap 
   
  Vertel het uw arts als u van plan bent om zwanger te worden na stopzetting van de behandeling met dit geneesmiddel. 
   
  Gebruik AUBAGIO niet wanneer u borstvoeding geeft, aangezien teriflunomide in de moedermelk wordt uitgescheiden. 
  Download de bijsluiter 

  • Leverfunctietests zijn nodig vóór de behandeling en op regelmatige basis tijdens de behandeling (bloed prikken) 
  • Bloeddruk controles vóór de behandeling en op regelmatige basis tijdens de behandeling 
  • Volledig bloedbeeld vóór de behandeling en periodiek tijdens de behandeling, op basis van klachten en symptomen 

  Download de bijsluiter (pdf) (november 2022)

MAT-NL-2300054-v1-012023 (Disclaimer MAT-NL-2100993-v1-072021)