Mavenclad

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.

Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld.

Neem contact op of overleg met uw arts als:

 • U twijfelt over het juiste gebruik van uw MS behandeling
 • U wilt stoppen met de MS behandeling of de dosis wilt veranderen
 • Als u andere geneesmiddelen hebt
 • Als u andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als u een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan uw arts of apotheker aan als u andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt

De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 10 en 18 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters. 

Er is geen geneesmiddel dat MS geneest.

MAVENCLAD (cladribine)

Wat is MAVENCLAD en waarvoor wordt het gebruikt?

MAVENCLAD bevat de werkzame stof cladribine, een cytotoxische (celdodende) stof die voornamelijk inwerkt op lymfocyten. Dit zijn cellen van het afweersysteem die een rol spelen bij ontstekingen.

MAVENCLAD is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met zeer actieve relapsing MS. MS is een ziekte waarbij door ontsteking de beschermende myelineschede rond de zenuwen wordt vernietigd.

Hoe gebruikt u MAVENCLAD?

U krijgt MAVENCLAD als twee behandelingskuren over een periode van 2 jaar. Elke behandelingskuur bestaat uit 2 behandelingsweken, met een tussenperiode van één maand aan het begin van elk behandelingsjaar. Een behandelingsweek bestaat uit 4 of 5 dagen waarop u 1 of 2 tabletten dagelijks krijgt. Wanneer u de 2 behandelingskuren gedurende 2 jaren heeft voltooid, zal uw arts uw gezondheid nog 2jaar blijven opvolgen; in die periode hoeft u het geneesmiddel niet in te nemen.

Voor meer informatie over wijze van toediening, download de bijsluiter (pdf).

Hoe werkt MAVENCLAD?

Het is aangetoond dat behandeling met MAVENCLAD leidt tot minder vaak voorkomen van opflakkeringen van symptomen en afremmen van het voortschrijden (progressie) van invaliditeit.

Wanneer mag u MAVENCLAD niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U bent HIV-positief, wat betekent dat u een infectie heeft met het humane immunodeficiëntievirus (HIV).
 • U heeft actieve tuberculose of leverontsteking (hepatitis).
 • U heeft een verzwakt afweersysteem als gevolg van medische aandoeningen of omdat u andere geneesmiddelen gebruikt die uw afweersysteem verzwakken of de productie van bloedcellen in uw beenmerg afremmen.  
 • U heeft actieve kanker.
 • U heeft matige of ernstige nierproblemen.
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • Het is belangrijk dat u het uw arts vertelt als u denkt dat u een infectie heeft.

 • Vertel het uw arts onmiddellijk als u symptomen van gordelroos heeft, een vaak voorkomende complicatie van MAVENCLAD die mogelijk een specifieke behandeling vereist.

 • Hoewel PML niet is waargenomen met MAVENCLAD, is het mogelijk dat u voordat u start met de behandeling als voorzorgsmaatregel een MRI (magnetische resonantiebeeldvorming) van het hoofd moet ondergaan. Voor informatie over PML, zoals symptomen, lees de bijsluiter.

 • Bij patiënten die cladribine in klinische onderzoeken kregen toegediend, werden enkele gevallen van kanker waargenomen. Neem contact op met uw arts als u eerder kanker heeft gehad.’

 • Bloedtransfusies: Als u bloedtransfusies nodig heeft, vertel dan de arts dat u MAVENCLAD gebruikt. Mogelijk moet voor u het bloed worden bestraald om complicaties te voorkomen.

 • Veranderen van behandeling: Als u van een andere behandeling voor MS overschakelt naar MAVENCLAD, zal uw arts voordat u met deze behandeling start, controleren of de aantallen van uw witte bloedcellen (lymfocyten) normaal zijn. Als u van MAVENCLAD overschakelt naar andere behandelingen voor MS, neem dan contact op met uw arts. Er kunnen overlappingen zijn in het effect op uw afweersysteem.

 • Leverproblemen: Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u leverproblemen heeft.

Download de bijsluiter (pdf)

Meest voorkomende  bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 • De belangrijkste bijwerking is een vermindering van het aantal witte bloedcellen die lymfocyten worden genoemd (lymfopenie). Dit komt zeer vaak voor (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) en kan ernstig zijn. Lymfopenie kan leiden tot een verhoogde kans op het krijgen van een infectie. Een infectie die vaak voorkomt bij MAVENCLAD is gordelroos.

Download de bijsluiter (pdf)

Zwangerschap en borstvoeding

Neem MAVENCLAD niet in als u zwanger bent of zwanger wilt worden.
U moet effectieve voorbehoedsmiddelen gebruiken om te voorkomen dat u zwanger wordt tijdens behandeling met MAVENCLAD en gedurende 6 maanden nadat u de laatste dosis heeft ingenomen.

Als u een man bent, moet u effectieve voorbehoedsmiddelen gebruiken om te voorkomen dat uw partner zwanger wordt tijdens uw behandeling met MAVENCLAD en gedurende 6 maanden na de laatste dosis.

Monitoring

Voordat u start met de behandeling wordt uw bloed onderzocht om te controleren of u MAVENCLAD kunt innemen. De arts zal ook tijdens en na de behandeling bloedtests doen om te controleren dat u MAVENCLAD kunt blijven innemen en dat u geen complicaties krijgt van de behandeling.

Download de bijsluiter (pdf)

Meer informatie en bijsluiter

Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met uw behandelend arts.
Mocht u meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

Bekijk hier de andere orale medicatie.  

MAT-NL-2001699-v1.0-112020 (disclaimer MAT-NL-2100993-v1-072021)

Vond je deze informatie nuttig?