7 minuten leestijd

Ponvory

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.

Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld.

Neem contact op of overleg met uw arts als:

 • U twijfelt over het juiste gebruik van uw MS behandeling
 • U wilt stoppen met de MS behandeling of de dosis wilt veranderen
 • Als u andere geneesmiddelen hebt
 • Als u andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als u een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan uw arts of apotheker aan als u andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt


De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 10 en 18 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters.  

Er is geen geneesmiddel dat MS geneest.

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb-wesite: www.Lareb.nl 

Ponvory(ponesimod)

  In Ponvory zit de werkzame stof ponesimod. Ponesimod hoort bij een groep medicijnen met de naam sfingosine-1-fosfaat (S1P)-receptormodulatoren 
   
  Ponvory wordt gebruikt bij volwassenen met multiple sclerose, bij wie de ziekte af en toe opflakkert. Het wordt gebruikt als de ziekte actief is. Actief betekent dat u een ziekte-aanval heeft (relapse) óf dat op de MRI-scan te zien is dat er ontstekingen zijn 

  Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld.Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  

  Hoeveel moet u innemen?  
  Startverpakking (voor 14 dagen)

  Alleen bij het begin van de behandeling gebruikt u de startverpakking. Daarmee krijgt u in 14 dagen een steeds hogere dosis. Dat is om aan het begin van de behandeling mogelijke bijwerkingen door een tragere hartslag te verminderen.  
  Schrijf op de doos van de Ponvory startverpakking naast ‘dag 1’ de datum waarop u begint met het innemen van het medicijn.  
  Volg dit behandelschema voor 14 dagen. 

  Startverpakking dag

  Dosis per dag

  Dag 1

  2 mg

  Dag 2

  2 mg

  Dag 3

  3 mg

  Dag 4

  3 mg

  Dag 5

  4 mg

  Dag 6

  4 mg

  Dag 7

  5 mg

  Dag 8

  6 mg

  Dag 9

  7 mg

  Dag 10

  8 mg

  Dag 11

  9 mg

  Dag 12

  10 mg

  Dag 13

  10 mg

  Dag 14

  10 mg

   

   

   

   

   

   

   

   

  Onderhoudsdosis 
  Heeft u alle tabletten van de startverpakking ingenomen? Dan kunt u daarna doorgaan met de behandeling met de onderhoudsdosis van 20 mg.  

  Schrijf de datum op waarop u start met de tabletten van 20 mg. Dit kan naast 'week 1' op het doosje met de doordrukstrips van Ponvory 20 mg. 

  Hoe neemt u dit middel in?  
  Neem elke dag 1 tablet. Neem de tablet elke dag op dezelfde tijd in. Dit helpt om eraan te denken om uw medicijn in te nemen.  
  U kunt de tablet met of zonder voedsel innemen. 
  Voor meer informatie over instructies voor gebruik, download de bijsluiter (pdf). 

  Ponvory zorgt dat er minder lymfocyten in uw bloed zitten. Lymfocyten zijn een bepaald type witte bloedcellen die nodig zijn voor uw afweer. Ponvory zorgt dat deze cellen in de lymfeklieren blijven zitten. Daardoor zijn er minder lymfocyten die de beschermende laag om de zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg kunnen aanvallen. Zo worden de zenuwen minder beschadigd bij patiënten met MS. Daardoor heeft u minder ziekte-aanvallen (relapses) en daardoor wordt de ziekte minder snel erger. 

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.  
  • Uw zorgverlener heeft u verteld dat uw afweersysteem erg verzwakt is.  
  • U heeft de laatste 6 maanden 
   •  een hartaanval gehad, 
   •  pijn op de borst (instabiele angina pectoris), 
   •  een beroerte of een miniberoerte (een TIA),  
   •  of een bepaald soort hartfalen.  
  • U heeft bepaalde soorten ‘hartblok’ (dat is een afwijking op het hartfilmpje (het ECG) waarbij het hart meestal langzamer klopt)  
  • U heeft een onregelmatige of abnormale hartslag (aritmie). Als u een pacemaker heeft, is dit geen probleem.  
  • U heeft een ernstige (langdurige) infectie die actief is.  
  • U heeft kanker die actief is.  
  • U heeft matige of ernstige leverproblemen.  
  • U bent zwanger of u bent een vrouw die zwanger kan worden en u gebruikt geen goede anticonceptie. 

  Neem in de volgende gevallen contact op met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt.  

  • Uw hart klopt onregelmatig of abnormaal of langzaam.  
  • U heeft wel eens een beroerte gehad. Of u had een andere ziekte die te maken heeft met de bloedvaten in uw hersenen.  
  • U bent wel eens plotseling flauwgevallen of bewusteloos geraakt (syncope).  
  • U heeft koorts of een infectie.  
  • Uw weerstand tegen ziektes is niet goed. Dat kan komen door een ziekte of door     medicijnen die u gebruikt die uw afweer verzwakken.  
  • U heeft nooit waterpokken gehad of u bent niet ingeënt tegen waterpokken. Uw arts kan een bloedonderzoek doen om dit te weten te komen. Het kan zijn dat u eerst een volledige inentingskuur tegen waterpokken moet krijgen. Daarna moet u dan nog 1 maand wachten. En dan mag u met dit medicijn beginnen.  
  • U heeft moeite met ademhalen. Dat kan komen door een ernstige ziekte van uw longen of uw luchtwegen (bijv. longfibrose of chronisch obstructieve longziekte [COPD]).  
  • U heeft leverproblemen.  
  • U heeft suikerziekte (diabetes). Mensen met suikerziekte hebben een grotere kans om een probleem met de ogen te krijgen. Dat heet macula-oedeem. Verderop kunt u er meer over lezen.  
  • U heeft oogproblemen. Het gaat vooral om de oogziekte ‘uveïtis’. 
  • U heeft een hoge bloeddruk. 


  Geldt een van de situaties hierboven voor u? Of weet u het niet zeker? Praat er dan over met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt. 
   
  Voor meer informatie, download de bijsluiter 

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 

  • Infectie van de neus, de bijholten (sinussen) of de keel (nasofaryngitis, luchtweginfectie)  
  • Verhoogde waarden van leverenzymen in het bloed (dat wijst op leverproblemen)  
  • Te weinig van een bepaald soort witte bloedcellen (lymfocyten) (lymfopenie) 


  Download de bijsluiter (pdf) 

  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

  Zwangerschap  

  • Gebruik dit medicijn niet als u zwanger bent. Als u Ponvory gebruikt terwijl u zwanger bent, kan dat schadelijk zijn voor uw ongeboren baby.  
  • Gebruik dit medicijn niet als u zwanger wilt worden. Of als u een vrouw bent die zwanger kan worden en geen effectieve anticonceptie gebruikt. 


  Vrouwen die zwanger kunnen worden/Anticonceptie bij vrouwen  
  Bent u een vrouw die zwanger kan worden?  

  • Voordat u begint met de behandeling vertelt uw arts u over het risico dat dit medicijn schadelijk is voor uw ongeboren baby. U moet een zwangerschapstest doen om te controleren dat u niet zwanger bent.  
  • U moet goede anticonceptie gebruiken zolang u dit medicijn gebruikt. Dat moet u ook nog 1 week na het stoppen met dit medicijn blijven doen.  


  Bespreek met uw arts welke manieren van anticonceptie betrouwbaar zijn. 
   
  Borstvoeding
  U mag geen borstvoeding geven als u dit medicijn gebruikt. Dat is om te voorkomen dat de baby bijwerkingen krijgt. Dit medicijn kan namelijk in de moedermelk terechtkomen. 

  Voordat u de eerste dosis inneemt, moet uw hart worden onderzocht. Er wordt dan een hartfilmpje gemaakt. Dit heet een ‘elektrocardiogram’ (ECG). Dat moet ook gebeuren als u na een pauze opnieuw met de behandeling begint. 

  Met dit medicijn kunt u meer kans hebben op een ernstige infectie. Dit kan levensbedreigend zijn. Door dit medicijn krijgt u minder witte bloedcellen in uw bloed. Deze cellen vechten tegen infecties. Binnen 1 week na het stoppen met de behandeling is het aantal witte bloedcellen meestal weer normaal. Voordat u dit medicijn gebruikt, moet uw arts kijken hoeveel bloedcellen u heeft. Daarom is er een bloedtest nodig. 

  Dit medicijn kan een probleem met uw ogen geven dat ‘macula-oedeem’ heet. (Daarbij komt er veel vocht achterin het oog, bij uw netvlies. Daardoor kunt u niet goed zien. Of u kunt zelfs blind worden.)Uw arts zal uw ogen controleren voordat u met dit medicijn begint. En ook als u merkt dat uw ogen veranderen tijdens de behandeling.

  Dit medicijn kan leverproblemen geven. Voordat u begint met de behandeling, moet uw arts bloedonderzoek doen om de werking van uw lever te controleren.

  Uw bloeddruk kan stijgen door dit medicijn. Daarom moet uw arts uw bloeddruk regelmatig controleren tijdens de behandeling. 

  Dit medicijn kan het risico vergroten op huidkanker. Daarom moet u zorgen dat u minder in de zon komt of in contact komt met ultraviolette (uv-) straling. Zo kunt u daarvoor zorgen:  

  • draag beschermende kleren  
  • smeer u regelmatig in met een zonnebrandmiddel (met een hoge beschermingsfactor). 

  Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met je behandelend arts. 
  Mocht je meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met je arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

MAT-NL-2101699-v3.0-122022 (Disclaimer MAT-NL-2100993)