5 minuten leestijd

Tecfidera

De behandeling staat onder supervisie van een arts die ervaring heeft met de behandeling van MS.

Gebruik het geneesmiddel altijd precies zoals uw arts dat heeft verteld.

Neem contact op of overleg met uw arts als:

 • U twijfelt over het juiste gebruik van uw MS behandeling
 • U wilt stoppen met de MS behandeling of de dosis wilt veranderen
 • Als u andere geneesmiddelen hebt
 • Als u andere geneesmiddelen kort geleden hebt gebruikt
 • Als u een ander geneesmiddel gaat gebruiken
 • Geef ook aan uw arts of apotheker aan als u andere geneesmiddelen zonder recept gebruikt


De MS behandelingen worden over het algemeen alleen gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van RRMS.

Er is wel onderzoek gedaan naar kinderen tussen 10 en 18 jaar; zie voor informatie de desbetreffende uitleg/bijsluiters. 

Er is geen geneesmiddel dat MS geneest.

Tecfidera (dimethylfumaraat)

  Tecfidera is een geneesmiddel dat het werkzame bestanddeel dimethylfumaraat bevat. Tecfidera wordt gebruikt voor de behandeling van relapsing-remitting multipele sclerose (RRMS).

  De aanbevolen dosering bestaat uit een startdosering en een gebruikelijke dosering. De startdosering geldt voor de eerste 7 dagen; u neemt dan tweemaal per dag 1 capsule van 120 mg. Na de eerste 7 dagen start u met de gebruikelijke dosering. U neemt dan tweemaal per dag 1 capsule van 240 mg. U moet de capsule in zijn geheel met wat water doorslikken. Neem de capsule in met wat voedsel, dit kan helpen om een aantal van de vaak voorkomende bijwerkingen te verminderen. U mag de capsule niet breken, fijnmaken of oplossen en er niet op zuigen of kauwen. Dit kan een aantal bijwerkingen verergeren.

  Tecfidera lijkt ervoor te zorgen dat het afweersysteem van uw lichaam uw hersenen en ruggenmerg niet meer beschadigt. Dit kan wellicht ook helpen om de verslechtering van uw MS in de toekomst te vertragen.

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel
  • Als er een vermoeden bestaat dat u aan een zeldzame herseninfectie lijdt met de naam progressieve multifocale leukencefalopathie (PML) of als PLM bevestigd is.

  Tecfidera kan uw aantal witte bloedcellen, uw nieren en uw lever aantasten. Voordat u Tecfidera gaat innemen, zal uw arts een bloedonderzoek doen om het aantal witte bloedcellen te meten en zal uw arts nagaan of uw nieren en lever goed functioneren. Uw arts zal deze onderzoeken tijdens de behandeling van tijd tot tijd uitvoeren. Als uw aantal witte bloedcellen tijdens de behandeling afneemt, kan uw arts besluiten uw behandeling te onderbreken.

  Praat met uw arts voordat u Tecfidera inneemt als u last hebt van:

  • een ernstige nieraandoening
  • een ernstige leveraandoening
  • een aandoening van de maag of darm
  • een ernstige infectie (zoals longontsteking)


  Gordelroos (herpes zoster) kan voorkomen bij behandeling met Tecfidera. In sommige gevallen hebben zich ernstige complicaties voorgedaan. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u vermoedt dat u verschijnselen van gordelroos heeft.

  Als u denkt dat uw MS verergert (bijvoorbeeld zwakte of veranderingen in uw gezichtsvermogen) of als u nieuwe verschijnselen opmerkt, praat dan onmiddellijk met uw arts omdat dit verschijnselen kunnen zijn van een zeldzame herseninfectie met de naam progressieve multifocale leukencefalopathie (PML). PML is een ernstige aandoening die kan leiden tot ernstige invaliditeit of overlijden

  Er is een zeldzame maar ernstige nieraandoening (het syndroom van Fanconi) gemeld voor een geneesmiddel dat dimethylfumaraat bevat, in combinatie met andere fumaarzuuresters, die zijn gebruikt om psoriasis (een ziekte van de huid) te behandelen. Als u merkt dat u meer plast, meer dorst heeft en meer drinkt dan normaal, uw spieren zwakker lijken, u een bot breekt of u simpelweg pijn heeft, overleg dan zo snel mogelijk met uw arts zodat dit verder onderzocht kan worden.

  Voor meer informatie, download de bijsluiter

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken

  • rood worden van het gezicht of een warm, heet, brandend gevoel of jeuk van het lichaam (flushing)
  • stoelgang met dunne ontlasting (diarree)
  • misselijkheid
  • maagpijn of maagkrampen


  Download de bijsluiter (pdf)

  Het aantal lymfocyten (een soort witte bloedcel) kan afnemen gedurende een lange periode. Als u gedurende een lange periode een verminderd aantal witte bloedcellen heeft, kunt u een grotere kans op infectie hebben, waaronder het risico op een zeldzame herseninfectie genaamd progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML).

  "PML kan leiden tot ernstige invaliditeit of overlijden. Gevallen van PML kwamen voor na 1 tot 5 jaar behandeling. Daarom moet uw arts uw witte bloedcellen blijven controleren tijdens uw behandeling en moet u letten op mogelijke verschijnselen van PML, zoals hieronder beschreven. Het risico op PML kan hoger zijn als u eerder een geneesmiddel heeft gebruikt dat de werking van het afweersysteem van uw lichaam vermindert."

  Voor meer informatie, download de bijsluiter

  Gebruik Tecfidera niet als u zwanger bent, tenzij u dit met uw arts heeft besproken.

  Het is niet bekend of de stoffen in Tecfidera in de moedermelk worden uitgescheiden. Tecfidera mag niet worden gebruikt tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven. Uw arts zal u helpen beslissen of u moet stoppen met borstvoeding of moet stoppen met Tecfidera. Dit betekent dat het voordeel van borstvoeding voor uw kind en het voordeel van de behandeling voor uzelf moet worden afgewogen.

  • Beoordeling van de nierfunctie wordt aanbevolen voorafgaand aan behandeling, na 3 en 6 maanden behandeling, en vervolgens om de 6 tot 12 maanden en op basis van klachten
  • Beoordeling van leverwaarden voor de aanvang en tijdens de behandeling, indien klinisch geïndiceerd
  • Voorafgaand aan behandeling en om de drie maanden, dient het volledige bloedbeeld, inclusief lymfocyten te worden bepaald.

  Dit geneesmiddel is enkel op recept verkrijgbaar. Starten met dit geneesmiddel kan alleen in overleg met uw behandelend arts.
  Mocht u meer informatie willen hebben over dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker of raadpleeg de bijsluiter (pdf).

MAT-NL-2101556 v3.0 - 122022 - (Disclaimer MAT-NL-2100993)