1 minuten leestijd

Nieuwe MS-professor Amsterdam UMC

Joep Killestein

23 juli 2018

Joep Killestein (1968) is per 1 juli 2018 benoemd tot hoogleraar multiple sclerose (MS) bij de afdeling neurologie van Amsterdam UMC – locatie VUmc. Killestein is sinds 1997 betrokken bij MS-onderzoek en de zorg aan mensen met MS bij het MS Centrum Amsterdam. De rode draad van zijn onderzoek is het verbeteren van de medicamenteuze behandeling voor mensen met MS.

Killestein is de tweede MS professor, na Chris Polman die in 1995 de eerste Nederlandse hoogleraar neurologie met als specialisatie MS werd.

Top drie

Het MS Centrum Amsterdam behoort tot de wetenschappelijke top drie van de academische MS centra wereldwijd dankzij hoogwaardig MS-onderzoek. Killestein zal een centrale rol spelen in het onderzoek dat zich richt zich op het behoud van optimaal functioneren voor mensen met MS, zodat de kwaliteit van leven hoog en participatie in de samenleving volwaardig blijft.

Bloedtest

In Nederland is sprake van hooggekwalificeerd MS-onderzoek, gestimuleerd door de eerste MS-professor, dr. Chris Polman. In zijn team onderzocht neuroloog dr. Joep Killestein in 2016 of met een bloedtest is vast te stellen of iemand MS heeft en zo ja hoe het verloop van die ziekte zal zijn.1

Stamceltransplantatie

Op 23 juni 2018  sprak Killestein op een themabijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering van de MS Vereniging Nederland, over stamceltransplantatie (SCT) bij mensen met MS. Hij zwakte de verwachting af dat SCT hetzelfde resultaat zou kunnen behalen dan met de hoogwaardige ontstekingsremmers die op dit moment beschikbaar zijn.2

Bron: Vumc - MS centrum Amsterdam,  3 juli 2018.

Bron: MSzien – Jaargang 15, september 2016

2 Bron: : MS Vereniging Nederland, de redactie van MSweb, VUmc; 24 juni 2018

MAT-NL-2001301-v2.0-112020