Onderzoeken naar vitamine D bij mensen met MS

Vitamine D

Vitamine D lijkt een ontstekingsremmende werking te hebben bij mensen met MS door de toename van twee moleculen, IL-27 en TGF-beta1. Dat blijkt uit onderzoek. Dankzij deze kennis kan vitamine D in de toekomst mogelijk nog gerichter ingezet worden voor mensen met multiple sclerose.

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat vitamine D-supplementen ontstekingen en zenuwschade kunnen remmen bij mensen met MS, is er wel nog verder onderzoek nodig om te zien hoe dit dan precies werkt.

Effect van vitamine D-supplementen

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat mensen met MS een lager gehalte vitamine D hebben dan anderen. En dat een vitamine D-tekort de kans op het krijgen van MS, schubs en invaliditeit kan vergroten.

Onderzoekers uit Iran onderzochten eerder al het effect van vitamine D-supplementen en de toename van ontstekingsbevorderende en ontstekingsremmende moleculen bij mensen met MS, hun directe bloedverwanten en gezonde mensen.
Aan de hand van de resultaten maakten de onderzoekers een model waaruit adequate hoeveelheden van vitamine D zorgden voor de aanmaak van IL-10, een grote ontstekingsremmende molecuul. Het zorgt ook voor vermindering van twee ontstekingsbevorderende moleculen, IL-17a en IL-6.

Twee moleculen

Nu hebben deze onderzoekers twee moleculen opgespoord die heel belangrijk zijn bij het ontstekingsremmende effect van vitamine D. Namelijk IL-27 en TGF-beta 1. Ze kwamen erachter dat bij zowel mensen met als zonder MS de aanmaak van deze moleculen onstond na toediening van vitamine D-supplementen. Maar dit effect was het grootst bij mensen met MS.

Volgens de onderzoekers moet er nog veel meer onderzoek gedaan worden. Maar uit hun bevindingen kan wel opgemaakt worden dat IL-27 en TGF-beta 1 een belangrijke rol kunnen spelen in de werken van het immuunsysteem en kunnen bijdragen aan het remmen van de voortgang van de MS.

Werking vitamine D bij mensen met MS

Uit een ander onderzoek blijkt dat de kans op multiple sclerose toeneemt bij mensen die een specifieke variatie hebben in een eiwit, een zogenaamde ‘vitamine D-ontvanger’. Dit beïnvloedt de werking van vitamine D in het lichaam. Deze variaties, of veranderingen in het eiwit, kunnen een rol spelen in het krijgen van multiple sclerose.

Vitamine D-ontvanger

In het lichaam speelt vitamine D een belangrijke rol bij het instellen van het immuunsysteem, door zich te binden aan de vitamine D-ontvanger. Variaties in de aminozuursequentie van deze ontvanger – de bouwstenen van eiwitten – zijn gerelateerd aan veranderingen in de functie van vitamine D. Deze variaties hebben mogelijk een relatie met multiple sclerose.

Toch spreken onderzoeken naar deze variaties elkaar regelmatig tegen. De ene keer wordt er wel een connectie met MS gevonden, de andere keer niet.

Nieuwe techniek

Een onderzoeksteam uit Iran heeft daarom een nieuwe techniek ingezet om het gen van de Vitamine D-ontvanger in stukjes te hakken en te analyseren. Daaruit blijkt dat één variant van de ontvanger een significante relatie laat zien met het risico op MS. Het gaat hier om de Taql-variant. Opvallend was ook om te zien dat bij mensen uit Azië ook de Bsml-variant een grotere kans op MS lijkt te geven. Dit is niet het geval bij mensen uit Europa.

Ook hier benadrukken de onderzoekers dat er meer onderzoek nodig is om het effect van vitamine D bij mensen met MS vast te stellen.

Praat met je neuroloog over vitamine D

Wil je meer weten over vitamine D, of wil je supplementen gaan nemen? Praat hier dan over met je neuroloog. Hij of zij kan je adviseren en voorkomen dat je te veel vitamine D neemt, wat namelijk weer een negatief effect heeft op ontstekingen.

Bronnen

The impact of vitamin D3 intake on inflammatory markers in multiple sclerosis patients and their first-degree relatives – PLOS ONE, 6 april 2020
Anti-inflammatory effects of dietary vitamin D3 in patients with multiple sclerosis – Neurology, december 2018
Researchers Shed Light on Anti-inflammatory Effects of Vitamin D Supplements in MS – Multiple Sclerosis News Today, 14 april 2020
Association between vitamin D receptor (VDR) polymorphisms and the risk of multiple sclerosis (MS): an updated meta-analysis – BMC Neurology, 16 december 2019
Specific Changes in Vitamin D Receptor Protein Linked to MS Risk, Study Suggests – Multiple Sclerosis News Today, 15 januari 2020

 

MAT-NL-2100047-v1.0-012021

Vond je deze informatie nuttig?