Nieuws per maand


3 minuten leestijd

Zenuwcelschade ontstaat lang voor eerste symptomen MS

Schade

25 november 2019

Zenuwcellen van mensen met multiple sclerose zijn al beschadigd voordat de eerste symptomen van MS zich openbaren. De beschadigingen ontstaan soms al jaren eerder. Dit kan aangetoond worden met een bepaalde biomarker, blijkt uit nieuw onderzoek.

Onderzoekers vonden verhoogde niveaus van ‘neurofilament light chain’ (NfL) in bloedmonsters die afgenomen werden bij mensen 6 jaar voordat ze de diagnose MS kregen. NfL is een eiwit dat geassocieerd wordt met zenuwcelschade.

Gehalte van NfL

Kjetil Bjornevik, MD, PhD, van de Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, presenteerde over het onderzoek tijdens het 35ste ECTRIMS congres in Stockholm (2019).
De presentatie had de titel: “Serum neurofilament light chain as a presymptomatic biomarker in multiple sclerosis”. Oftewel: het gehalte van NfL in het serum (bloed) als biomarker (biologische indicator) voordat symptomen optreden (presymptomatisch) voor de vaststelling van multiple sclerose.

Tekenen van ziekte niet herkend

Voordat mensen met MS de eerste symptomen ondervinden, laten ze al tekenen van de ziekte zien, maar die worden meestal niet herkend. Ze bevinden zich dan in de presymptomatische of prodromale fase; de fase voorafgaand aan symptomen als gevolg van MS. “We weten nog weinig over deze prodromale fase, zoals bijvoorbeeld hoe lang de fase duurt en wat tijdens de fase plaatsvindt”, aldus Bjornevik.

Beginnende MS

NfL, een eiwit dat in verband wordt gebracht met zenuwcelschade, is voorgesteld als een biomarker (biologische indicator) om de ernst van de ziekte en het effect van een MS-behandeling vast te stellen bij mensen met MS.
De onderzoekers bekeken of het meten van het gehalte van NfL in het bloed ook zou kunnen helpen om mensen met beginnende MS te ontdekken, en om beter vast te stellen of “NfL een biomarker zou kunnen zijn voor de presymptomatische fase”, zei Bjornevik.

Gemiddeld 6 jaar

Hiervoor analyseerde het team bloed genomen bij 60 actieve personeelsleden van het Amerikaanse leger die waren gediagnostiseerd met MS. De monsters werden verzameld voor en nadat de symptomen als gevolg van MS optraden. Er werden evenveel bloedmonsters geanalyseerd van gezonde mensen met dezelfde leeftijd, geslacht en etniciteit als controlegroep.
Het resultaat was dat gemiddeld 6 jaar voordat mensen de diagnose MS kregen, het gehalte van NfL in het bloed al hoger was in vergelijking met de gezonde groep. Dit verschil groeide significant (statistisch relevant) naarmate de diagnose van MS dichterbij kwam.  
De onderzoekers ontdekten dat een stijging van de concentratie NfL in het bloed van 5 pg/ML of meer tijdens de fase voordat symptomen optraden, overeenkwam met gemiddeld 7,5 keer meer kans op het ontwikkelen van MS. Deze gegevens lijken de theorie te ondersteunen dat MS jaren voorafgaand aan de eerste symptomen al begint. “MS heeft waarschijnlijk een presymptomatische of prodromale fase die jarenlang duurt, en neurologische (zenuwcel)schade vindt in die fase al plaats”, concludeerde Bjornevik.

Belang van vroeg behandelen

Meer details over het onderzoek vind je in het wetenschappelijk tijdschrift  JAMA Neurology, in het artikel ‘Serum Neurofilament Light Chain Levels in Patients With Presymptomatic Multiple Sclerosis’.

  • Redactie: Ook uit dit onderzoek blijkt hoe belangrijk het is om meteen na de diagnose van RRMS te starten met behandeling om je hersenen te beschermen tegen de schade die MS kan veroorzaken. Zie voor meer informatie het filmpje van Esther Zeinstra of het andere nieuws vanuit ECTRIMS 2019.

MAT-NL-2000269-v3.0-062022