Huisregels Instagram

Gebruiksvoorwaarden Instagram pagina MSdeBaas


Huisregels Instagram pagina Sanofi Nederland
Om onze pagina zo goed mogelijk te laten functioneren, zijn er een aantal huisregels opgesteld waarmee je akkoord gaat op het moment dat je de pagina liked of volgt. We verwachten dat iedereen deze huisregels naleeft. Mochten wij berichten tegen komen die niet aan de regels voldoen zullen we deze verwijderen.


Algemeen
Deze Instagram pagina van MSdeBaas is een initiatief van Sanofi. MSdeBaas is bedoeld door en voor mensen met multiple sclerose (MS) in Nederland. We laten zien hoe je de baas blijft over jouw leven om het dagelijks leven met MS te verbeteren.

 

MSdeBaas is geinitieerd en georganiseerd door Sanofi B.V. gevestigd in Amsterdam, een filiaal van het Franse moeder bedrijf Sanofi S.A. ( hierna genoemd Sanofi, “wij” of “ons”).
Algemene informatie over MSdeBaas, Sanofi en de partners die dit ondersteunen kunnen gevonden worden op de website www.MSdeBaas.nl (hierna genoemd de “Website”).

Gebruikers van MSdeBaas dienen zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden zoals gesteld indit document. Sanofi heeft het recht de gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder aankondiging. Daarom raden we aan regelmatig deze gebruiksvoorwaarden te bekijken.

Data Privacy
Gegevens zijn op een openbare pagina toegankelijk voor iedereen. Deel daarom geen persoonlijke
informatie of gevoelige informatie van andere mensen of uzelf.
Sanofi (of een derde partij in opdracht van Sanofi) mag persoonlijke data verwerken ( zoals naam en contact gegevens) van gebruikers van MSdeBaas voor monitoring en pharmacovigilantie doeleinden.
Gebruikers kunnen te allen tijden contact opnemen via de “Contact” pagina van de website of door het sturen van een e-mail maar
privacy.ne@sanofi.com om verdere informatie te ontvangen over het verwerken van persoonlijke data, toegangsrechten en correctie en verwijder rechten. Sanofi zal in dit geval je contact gegevens alleen gebruiken om te antwoorden op je bericht en voor doeleinden zoals hierboven beschreven. Zie voor meer informatie de Sanofi data privacy policy op de website van MSdeBaas.

Pharmacovigilantie
MSdeBaas dient niet gebruikt te worden om bijwerkingen of klachten te melden aangaande Sanofi producten. Neem altijd contact op met uw behandelteam als u een mogelijke bijwerking of productklacht ervaart. Als een post op een van de MSdeBaas kanalen een mogelijke bijwerking bevat aangaande een Sanofi product of behandeling zal Sanofi contact op nemen met de betreffende gebruiker voor verdere informatie. Als u een bijwerking of productklacht wilt melden aangaande een Sanofi product of behandeling kunt u zich wenden tot: meldpunt.nl@sanofi.com.

Aansprakelijkheid
Sanofi of Third Party Providers zijn niet aansprakelijk voor schade of hinder die deelnemers op MSdeBaas ondervinden ten gevolge van deelname op MSdeBaas.

Overig
Sanofi beslist over andere zaken niet gedekt in deze gebruiksvoorwaarden. 

Wetgeving en forumkeuze
Het Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en uw deename aan MSdeBaas. 
Geschillen in relatie tot MSdeBaas en/of deze gebruiksvoorwaarden die niet persoonlijk opgelost kunnen worden, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbank van Amsterdam.

Taalgebruik
Het gebruik van haatdragend taalgebruik, discriminatie, bedreigingen naar of directe aanvallen op een persoon of groep is niet toegestaan. 

Copyright
Deel alleen content (video’s, links, foto’s en tekst) waar u de rechten van heeft.

Respect
Wees respectvol en behandel elkaar op een nette manier. Wanneer u een klacht heeft of het ergens niet mee eens bent, leg dit dan uit op een respectvolle manier.

Onderwerp
Deze pagina is bedoeld voor content gerelateerd aan MSdeBaas. Op deze pagina is geen ruimte voor spam, kettingposts, commerciële/promotionele boodschappen of herhaaldelijke posts. Lees en respecteer ook de gangbare Instagram Terms & Policies. 

Volledigheid
Sanofi heeft zich als fabrikant van MS medicatie te houden aan de code geneesmiddelen reclame (CGR https://www.cgr.nl/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame) en mag op haar site/ kanalen alleen juiste en volledige informatie plaatsen aangaande geneesmiddelen. Posts die daarmee in strijd zijn, zullen verwijderd worden.

Persoonlijke Adviezen
Medische adviezen of voorschriften die een arts heeft gedaan zijn van toepassing op het individu. Voorzichtigheid is dus geboden met het collectief delen van persoonlijke medische adviezen of voorschriften. In sommige gevallen kan het delen hiervan in strijd zijn met punt 7.6 van de gedragscode geneesmiddelenreclame en kunnen posts verwijderd worden. Het taalgebruik dat hiermee gemoeid gaat speelt hierin ook een rol.

Deze Instagram pagina is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.
©2023 Sanofi B.V. Alle rechten voorbehouden.