3 minuten leestijd

Huisregels Instagram

Gebruiksvoorwaarden Instagram pagina MSdeBaas


Huisregels Instagram pagina Sanofi Nederland
Om onze pagina zo goed mogelijk te laten functioneren, zijn er een aantal huisregels opgesteld waarmee je akkoord gaat op het moment dat je de pagina liked of volgt. We verwachten dat iedereen deze huisregels naleeft. Mochten wij berichten tegen komen die niet aan de regels voldoen zullen we deze verwijderen.


Algemeen
Deze Instagram pagina van MSdeBaas is een initiatief van Sanofi Genzyme. MSdeBaas is bedoeld door en voor mensen met multiple sclerose (MS) in Nederland. We laten zien hoe je de baas blijft over jouw leven om het dagelijks leven met MS te verbeteren.
MSdeBaas is geinitieerd en georganiseerd door Genzyme Europe B.V. gevestigd in Amsterdam, een filiaal van het Franse moeder bedrijf Sanofi S.A. ( hierna genoemd sanofi Genzyme, “wij” of “ons”).
Algemene informatie over MSdeBaas, Sanofi Genzyme and de partner die dit ondersteunen kunnen gevonden worden op de website www.MSdeBaas.nl (hierna genoemd de “Website”).
Sanofi Genzyme heeft Synetic als bouwer van de website en communicatie deskundige Karin Quint (hierna genoemd “Third Party Providers”) gemachtigd om MSdeBaas te beheren uit hun naam.
Gebruikers van MSdeBaas dienen zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden zoals gesteld indit document. Sanofi Genzyme heeft het recht de gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder aankondiging. Daarom raden we aan regelmatig deze gebruiksvoorwaarden te bekijken.

Data Privacy
Gegevens zijn op een openbare pagina toegankelijk voor iedereen. Deel daarom geen private
informatie van andere mensen of gevoelige informatie over uzelf.
Sanofi Genzyme ( of een derde partij in opdracht van Sanofi Genzyme) mag persoonlijke
data verwerken ( zoals naam en contact gegevens) van gebruikers van MSdeBaas voor monitoring en pharmacovigilantie doeleinden.
Gebruikers kunnen te allen tijden contact opnemen via de “Contact” pagina of door het sturen van
een e-mail maar info@sanofi.com om verdere informatie te ontvangen over het verwerken van
persoonlijke data, toegangsrechten en correctie en verwijder rechten. Sanofi Genzyme zal in dit
geval je contact gegevens alleen gebruiken om te antwoorden op je bericht en voor doeleinden
zoals hierboven beschreven. Zie voor meer informatie de Sanofi Genzyme data privacy policy op
de website van MSdebaas.

Pharmacovigilatie
MSdeBaas dient niet gebruikt te worden om bijwerkingen of klachten te melden aangaande
Sanofi Genzyme producten. Neem altijd contact op met uw behandelteam als u een mogelijke
bijwerking of productklacht ervaart. Als een post op een van de MSdeBaas kanalen een
mogelijke bijwerking bevat aangaande een Sanofi Genzyme product of behandeling zal Sanofi
Genzyme contact op nemen met de betreffende gebruiker voor verdere informatie. Als u een
bijwerking of productklacht wilt melden aangaande een Sanofi Genzyme product of behandeling
kunt u zich wenden tot: meldpunt.nl@genzyme.com.

Aansprakelijkheid
Sanofi Genzyme of Third Party Providers zijn niet aansprakelijk voor schade of hinder die
deelnemers op MSdeBaas ondervinden ten gevolge van deelname op MSdeBaas.

Ander
Sanofi Genzyme beslist over andere zaken niet gedekt in deze gebruiksvoorwaarden. 

Wetgeving en forumkeuze
Het Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en uw deename aan
MSdeBaas. 
Geschillen in relatie tot MSdeBaas en/of deze gebruiksvoorwaarden die niet persoonlijk opgelost
kunnen worden, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbank van Amsterdam.

Taalgebruik
Het gebruik van haatdragend taalgebruik, discriminatie, bedreigingen of directe aanvallen op een
persoon of groep is niet toegestaan. 


Copyright
Deel alleen content (video’s, links, foto’s en tekst) waar u de rechten van heeft.


Privacy
Deel geen persoonlijke of gevoelige informatie van uzelf of van andere mensen. Hier valt uw
medisch behandelteam ook onder. Bij misbruik zal de post verwijderd worden.

Respect
Wees respectvol en behandel elkaar op een nette manier. Wanneer u een klacht heeft of het ergens
niet mee eens bent, leg dit dan uit op een respectvolle manier.

Onderwerp
Deze pagina is bedoeld voor content gerelateerd aan Sanofi Nederland. Op deze pagina is geen
ruimte voor spam, kettingposts, commerciële/promotionele boodschappen of herhaaldelijke posts.
Lees en respecteer ook de gangbare Instagram Terms & Policies. 

Volledigheid
Sanofi Genzyme heeft zich als fabrikant van MS medicatie te houden aan de code geneesmiddelen reklame (CGR https://www.cgr.nl/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame) en mag op haar site/ kanalen alleen juiste en volledige informatie plaatsen aangaande geneesmiddelen. Posts die daarmee in strijd zijn, zullen verwijderd worden.

Persoonlijke Adviezen
Medische adviezen of voorschriften die een arts heeft gedaan zijn van toepassing op het individu. Voorzichtigheid is dus geboden met het collectief delen van persoonlijke medische adviezen of voorschriften. In sommige gevallen kan het delen hiervan in strijd zijn met punt 7.6 en kunnen posts verwijderd worden. Het taalgebruik dat hiermee gemoeid gaat speelt hierin ook een rol.

Deze Instagram pagina is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.
©2018 Genzyme Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.