Ander microbioom bij mensen met hoger risico op MS

handen op buik die een hart vormen

8 januari 2024

Mensen met een genetisch hoger risico op multiple sclerose, blijken een andere samenstelling van het microbioom te hebben dan mensen met een kleine risico op MS. Dit blijkt uit een klein Amerikaans onderzoek.

Micro-organismen (zoals bacteriën, virussen en schimmels) die zich in je darmen bevinden, noemen we microbioom (voorheen darmflora). Uit eerder onderzoek blijkt al dat het microbioom van mensen met MS anders is dan van mensen die geen MS hebben. Waarom dat zo is, is nog niet duidelijk. 
 
Uit Amerikaans onderzoek is nu ook duidelijk geworden dat er binnen de groep van mensen met MS verschillen kunnen zijn in microbioom. En dat die verschillen iets zeggen over het risico op het ontwikkelen van MS.

Microbioom analyseren

Onderzoekers van verschillende Amerikaanse instituten analyseerden het microbioom van 117 mensen met RRMS én van een controlegroep van 26 mensen zonder MS. Van de mensen met MS werd ongeveer een derde ten tijde van het onderzoek behandeld met een ziekteremmend middel (DMT).  
 
De onderzoekers verdeelden alle deelnemers in twee groepen, gebaseerd op de samenstelling van hun microbioom. In groep A kwamen 98 mensen met MS en de volledige controlegroep, in groep B kwamen 19 mensen met MS. Er waren geen duidelijke verschillen tussen de mensen in deze groepen, behalve dus hun microbioom.

Afwijkende microbioom

Bij groep B bleek in het microbioom meer Bifidobacterium voor te komen en weinig Phascolarctobacterium genera. Bij groep A ontbrak Clostridium en Megasphaerea genera en kwam Akkermansia juist heel veel voor. 
 
De onderzoekers gebruikten toen een gevalideerde methode om de genetische risicoscore voor MS per persoon uit te rekenen. Hieruit bleek dat mensen met MS een hogere score hadden dan de mensen uit de controlegroep. En dat mensen uit groep B de hoogste score hadden.  
 
De onderzoekers concludeerden daaruit dat de mensen met de hoogste risico op MS ook het meest afwijkende microbioom hebben. Ze benadrukten dat het om een kleine studie gaat en er meer en groter onderzoek nodig is om deze bevindingen te bevestigen.

    Gut bacteria can differ among MS patients by genetic disease risk – Multiple Sclerosis News Today, 31 oktober 2023. Laatst bekeken december 2023.
    Genetic risk score in multiple sclerosis is associated with unique gut microbiome – Nature.com, 27 september 2023. Laatst bekeken December 2023.

Deel je mening en ga met ons in gesprek

Wil je op de hoogte blijven, je mening delen en met ons in gesprek gaan? Volg ons dan op social media. Je vindt ons op Facebook en Instagram.

 Facebook    Instagram

MAT-NL-2301327 v1.0-122023