Angst en depressie vaker bij mensen die later MS krijgen

handen in haar

16 mei 2023

Mentale problemen, zoals depressie en angst, komen vaker voor bij mensen in de vijf jaar voorafgaand aan de diagnose MS, dan bij mensen die geen MS krijgen. Dat blijkt uit Canadees onderzoek.

Het onderzoek werd gepresenteerd tijdens ACTRIMS, een Amerikaans congres voor vooraanstaande onderzoekers die zich bezighouden met MS. Uit het onderzoek blijkt dat psychische symptomen een significant kenmerk zijn van de periode voorafgaand aan diagnose. Dit noemen we de prodromale fase.

Gezondheidsdata van mensen met MS

Om erachter te komen hoe vaak psychische symptomen in de prodromale fase voorkomen en hoe belastend die zijn, bestudeerden de onderzoekers gezondheidsdata van mensen met MS in de vijf jaar voorafgaand aan de diagnose. Het ging om data van 6863 mensen met MS. De controlegroep bestond uit 31.865 mensen zonder MS met vergelijkbare kenmerken als geslacht, geboortejaar en woonplaats. 
 
In beide groepen was 73% van de deelnemers vrouw, bij de mensen met MS was de gemiddelde leeftijd bij de eerste symptomen 45 jaar.

Significant vaker

In vergelijking met de controlegroep blijkt dat bij de mensen in de MS-groep psychische symptomen significant vaker voorkomen in de vijf jaar voordat de MS actief wordt. Het gaat dan om depressie, angst, bipolaire stoornis en schizofrenie. Dat verschil neemt verder toe wanneer de datum waarop MS actief wordt dichterbij komt. 
Van de MS-groep kreeg 28% last van psychische problemen in vijf jaar tijd, van de controlegroep 15%. Dit staat voor een 88% grotere kans op mentale problemen binnen de MS-groep gedurende deze periode. Depressie kwam het meest voor, gevolgd door angst.

Belasting

De belasting van deze psychische symptomen, af te meten aan het aantal huisartsbezoeken, ziekenhuisopnames en medicatie, was ook hoger in de MS-groep in de vijf jaar voorafgaand aan het moment dat de MS actief werd. Vijf jaar voor het begin van MS, was er 80% meer bezoek aan huisartsen en 130% meer bezoeken aan een psychiater ten opzichte van de controlegroep. Ook dit verschil nam later toe. 
Hetzelfde geldt voor ziekenhuisopnames, die ongeveer 130% vaker voorkwamen bij de MS-groep en zelfs toenamen tot 200%, één jaar voordat de MS actief werd.

Na de diagnose

De resultaten van het onderzoek laten zien dat psychische symptomen veel voor kunnen komen in de jaren voorafgaand aan de diagnose MS en ook tot meer zorg leiden. Maar ook na de diagnose komen mentale problemen zoals angst, depressie en stemmingswisselingen veel voor bij mensen met MS. Meer dan de helft van de mensen met MS zou klinisch relevante depressie hebben, en ongeveer 40% klinisch relevante angst.

Deel je mening en ga met ons in gesprek

Wil je op de hoogte blijven, je mening delen en met ons in gesprek gaan? Volg ons dan op social media. Je vindt ons op Facebook en Instagram.

 Facebook    Instagram

MAT-NL-2300481 v1.0-052023