‘Breder kijken dan cognitietest voor impact cognitieve problemen’

Cognitietest

27 december 2019

Door cognitieve vermogens (geheugen, concentratie) te testen bij mensen met MS, krijg je redelijk inzicht in met welke cognitieve problemen zij in hun dagelijks leven te maken hebben. Maar om een goed beeld te krijgen van de werkelijke impact, moet je ook kijken naar andere factoren. Dat vinden Amerikaanse onderzoekers.

Als je MS hebt, is de beschermlaag (myeline) van je zenuwvezels beschadigd. Hierdoor kunnen signalen van je hersenen naar je lichaam en andersom verstoord zijn. Dit kan leiden tot concentratieproblemen en geheugenproblemen. Dit noemen we cognitieve klachten.

Cognitietest

Om erachter te komen in hoeverre je last hebt van cognitieve problemen, kun je een cognitietest doen, een zogeheten neuropsychologische test. Uit onderzoek blijkt dat met zo’n test redelijk goed in kaart gebracht kan worden op welke manier MS van invloed is op alledaagse dingen, zoals het besturen van een auto of het uitvoeren van je werk.

Onderzoek

Toch zijn deze resultaten ook omstreden. Daarom deden wetenschappers van de Kessler Foundation uit de Verenigde Staten hier onderzoek naar. Uit de resultaten bleek dat neuropsychologische onderzoeken inderdaad kunnen voorspellen op welke onderdelen van je leven jouw cognitieve problemen effect zullen hebben.

Breder kijken

Maar, schreven de onderzoekers, net als bij alle andere tests, moet er breder gekeken worden dan alleen de neuropsychologische test. Zij stelden voor om deze testen samen te bekijken met andere informatie, zoals motorische vaardigheden, vermoeidheid en depressie, ziekteactiviteit en de mate van invaliditeit.

Bron:
Tests of Cognitive Abilities Very Useful in Judging Everyday Life Skills, But Study Advises Pairing with Other Tests – Multiple Sclerosis News Today, 7 oktober 2019 - Laatst bekeken 24 juli 2023

MAT-NL-2300803-v1.0-082023