Langer gebruik van DMT geeft groter effect bij MS

blokken stapelen

13 maart 2023

Het langdurig volgen van een behandeling die de voortgang van MS remt, heeft een positief cumulatief (stapelend) effect in vergelijking met kortdurende behandelingen. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Lyon. Disease Modifying Therapies (DMT’s) zorgen ervoor dat Relapsing-remitting MS (RRMS) minder snel overgaat in secondaire-progressieve MS (SPMS). Ook vertragen ze de ontwikkeling van onomkeerbare invaliditeit.

Dat DMT’s op de korte termijn effect hebben, was al eerder aangetoond. Minder duidelijk is wat de werking is op de lange termijn. Dit omdat het lastig was om de beschikbare data geschikt te maken. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat mensen bij wie een behandeling aanslaat, eerder geneigd zijn om mee te doen aan een onderzoek dan mensen bij wie de behandeling geen effect heeft. Dit zou een vertekend beeld geven van de effectiviteit.

2285 deelnemers

Om dit soort vertekening te voorkomen, hebben de Franse onderzoekers gebruikgemaakt van een nieuw statistisch model. Zij analyseerden de informatie van 2285 volwassenen met RRMS om te onderzoeken of er een verband is tussen langdurige behandeling en het risico op invaliditeit en het ontwikkelen van SPMS.  
 
De analyse focuste op DMT’s die 3 tot 20 jaar lang werden gebruikt. Hieruit bleek dat langer dan vijf jaar een DMT gebruiken, een beschermend effect had dat steeds sterker werd. Het effect was het meest duidelijk tussen vijf en tien jaar gebruik van een DMT.

Minder risico op SPMS

Er was ook een positief effect op het risico op SPMS. Vijf jaar gebruik van een DMT gaf al aanzienlijke bescherming en had een cumulatief effect. Het risico op het ontwikkelen van SPMS was 45% lager bij deelnemers die 15 jaar geleden begonnen waren met een DMT en deze 10 jaar hadden gebruikt.  
 
In vergelijking met mensen die geen behandeling tegen MS volgden, was het risico op het ontwikkelen van SPMS 31% lager bij mensen die 10 jaar geleden begonnen met een DMT en die vijf jaar gebruikten, en 54% lager bij mensen die 15 jaar geleden begonnen. 
 
Uit al deze resultaten maken de onderzoekers op dat hoe sneller na de diagnose een DMT wordt ingezet en hoe langer deze gebruikt wordt, hoe meer vertraging ​​van de achteruitgang van invaliditeit en de overgang naar SPMS optreedt.

Minder risico op invaliditeit

Als iemand 15 jaar geleden begon met een DMT, leidde 10 jaar behandeling tot 36% minder risico op het nu ontwikkelen van onomkeerbare invaliditeit, vergeleken met 2 jaar behandeling. De onderzoekers concludeerden hieruit dat het langdurige gebruik van een DMT beter is dan kortdurend gebruik. 
 
Ook was het risico op onomkeerbare invaliditeit 26% lager bij 15 jaar lang continu gebruik van een DMT (20 jaar geleden begonnen), vergeleken met 5 jaar continu gebruik (10 jaar geleden begonnen). En 38% lager dan mensen die zeven jaar geleden begonnen met een DMT en 2 jaar lang dit continu gebruikte.

Deel je mening en ga met ons in gesprek

Wil je op de hoogte blijven, je mening delen en met ons in gesprek gaan? Volg ons dan op social media. Je vindt ons op Facebook en Instagram.

 Facebook    Instagram

MAT-NL-2300162 v1.0-032023