2 minuten leestijd

Lees jij de notities van jouw arts?

Notities maken op toestenbord

6 november 2019

Het lezen van de notities van je arts kan je meer regie geven over je behandeling en deze zelfs bevorderen. Daar komt steeds meer bewijs voor, zeggen de initiatiefnemers van het onderzoeksproject OpenNotes in Boston. Weet jij wat jouw arts opschrijft?

OpenNotes onderzoekt wat de effecten wanneer patiënten de notities van hun arts kunnen inzien. Volgens de onderzoekers zijn er aanwijzingen dat het effect positief is. Want als jij de notities van je arts kunt lezen, dan zullen jij en je naasten het gevoel hebben dat je meer regie hebt over belangrijke beslissingen rondom je behandeling. Het zal de kwaliteit van zorg verbeteren en misverstanden voorkomen, stelt OpenNotes.

Notities en MS

Volgens OpenNotes neemt 25% van de patiënten na het inzien van de notities van de arts contact op om een mogelijke fout te melden. Ook verbetert het inzien van notities de relatie tussen patiënt en arts en helpt het om samen beslissingen te nemen.
Samen beslissingen nemen is heel belangrijk als je multiple sclerose hebt. Want hoe opener jij kunt praten over wat jij belangrijk vindt in jouw leven met MS, hoe beter jouw neuroloog de behandeling op jou kan afstemmen.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Bij sommige zorgverleners die jou behandelen voor je MS, zal je in een gezondheidsportaal notities en uitslagen kunnen lezen. In de toekomst worden al deze gegevens bewaard in een ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’. Daarin kun je straks alle gezondheidsgegevens inzien van alle zorgverleners waarmee je bij de behandeling van je multiple sclerose te maken krijgt. En kun je daardoor nog beter het gesprek aangaan.

Fill out my online form.

Wil je uitzoeken of jij open genoeg of echt eerlijk bent over belangrijke onderwerpen als je met je neuroloog praat?

Bron:
OpenNotes
Shared notes can be empowering - Multiple Sclerosis News Today, 20 juni 2019
Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving? – Digitale Zorggids

MAT-NL-2000256-v2.0-062022