Meer kennis over oorzaak jeuk bij MS

Begrijpen van MS

1 oktober 2019

Als je multiple sclerose hebt, kun je last hebben van een aanhoudend tintelend of jeukend gevoel. Onderzoekers hebben nu het neurale netwerk ontdekt dat verantwoordelijk is voor deze klachten.

Chronische jeuk is een van de symptomen die bij MS kunnen optreden. Deze jeuk ontstaat door de zenuwschade die MS veroorzaakt en die ervoor zorgt dat berichten van en naar de hersenen niet goed worden doorgegeven. Maar wáár de jeuk ontstaat, was tot nu toe niet duidelijk.

Neurale netwerk

Amerikaanse onderzoekers van de Universiteit van Michigan hebben daar nu antwoord op. Door onderzoek bij muizen zijn ze erachter gekomen dat één neuraal netwerk grote hoeveelheden van een specifiek proteïne heeft, namelijk Urocortin 3 (Ucn3). Dit eiwit speelt een grote rol bij het doorgeven van acute en aanhoudende jeuk.

Andere factoren bij ontstaan jeuk

Ook bleken er in dit neurale netwerk andere factoren mee te spelen bij het ontstaan van jeuk. Door bij muizen dit netwerk uit te schakelen, bleken ze ongevoelig te worden voor gekietel. Wel konden ze pijn, aanraking en warmte en kou blijven voelen.

Stap in de goede richting

Omdat het onderzoek bij muizen is uitgevoerd wordt er een slag om de arm gehouden. Maar dit is een stap in de goede richting, zegt hoofdonderzoeker Bo Duan. “Jeuk is een van de meest voorkomende symptomen bij huidziektes en neurologische aandoeningen. Dit is een van de mechanismes die we moesten begrijpen om een nieuwe behandeling te kunnen ontwikkelen voor patiënten met chronische jeuk.”

Bron:
Neuronal Circuit Likely Behind Chronic Itch in MS and Other Diseases Identified – Multiple Sclerosis News Today, 26 juli 2019. Laatst bekeken november 2023

Identification of a Spinal Circuit for Mechanical and Persistent Spontaneous Itch – Neuron, 16 juli 2019. Laatst bekeken november 2023

MAT-NL-2301194 V1.0 112023