MS vaak veel langer actief dan gedacht

blokken stapelen

11 mei 2023

Mensen met multiple sclerose kunnen al jaren voordat ze de diagnose krijgen, last hebben van echte MS-symptomen, blijkt uit Duits onderzoek. Dit geeft aan dat de MS bij veel mensen al veel langer actief is dan vaak gedacht.

MS is een complexe ziekte en daarom kost het stellen van de diagnose vaak veel tijd. Uit onderzoek blijkt nu dat symptomen die eerst werden gezien als een voorspeller van MS, mogelijk aantonen dat de ziekte al volop actief is. De myeline, het beschermlaagje rondom de zenuwen, zou dan al aangetast zijn.

43 symptomen

Onderzoekers in Duitsland bekeken verzekeringsclaims van 10.262 mensen met MS. Ze onderzochten welke symptomen mensen ervoeren vijf jaar voor de diagnose MS. Ze vergeleken deze data met die van mensen met de ziekte van Crohn en psoriasis, en van mensen zonder auto-immuunziekte. Hieruit bleek dat 43 symptomen vaker bij mensen met MS voorkomen voor de diagnose dan bij mensen zonder auto-immuunziekte.

Onderdeel van actieve MS

Tot nu toe werd gedacht dat MS een prodromale fase kent: een periode voorafgaand aan de diagnose waarin je last kunt hebben van symptomen, maar de ziekte nog niet (volledig) actief is. Maar dit onderzoek wijst erop dat deze vroege klachten misschien toch onderdeel zijn van actieve ziekte. De onderzoekers denken dat de klachten waarmee mensen in eerste instantie naar hun huisarts gaan, schubs zijn die niet als zodanig worden herkend. 
 
Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat huisartsen alerter moeten zijn op MS-symptomen. Dit kan leiden tot een snellere diagnose en vroegere behandeling.

Deel je mening en ga met ons in gesprek

Wil je op de hoogte blijven, je mening delen en met ons in gesprek gaan? Volg ons dan op social media. Je vindt ons op Facebook en Instagram.

 Facebook    Instagram

MAT-NL-2300482 v1.0-052023