Sneller krachtige behandeling MS, minder kans op invaliditeit

Vrouw met halter

6 oktober 2019

Vroegtijdige inzet van een krachtige, hoog effectieve behandeling voor MS (ook wel tweedelijns behandeling genoemd), verkleint de kans op invaliditeit op de lange termijn. Ook bij mensen met een milde of minder agressieve vorm van MS. Dit blijkt uit onderzoek onder mensen met multiple sclerose in Wales.

Er is veel discussie over hoe multiple sclerose het best behandeld kan worden. Er is steeds meer keuze in behandelingen die ervoor zorgen dat relapses minder vaak optreden. Ze verschillen qua werkzaamheid (oftewel effectiviteit of kracht).

Als er sprake is van Relapsing-Remitting MS (RRMS) wordt er vaak voor gekozen om in het begin een mild middel in te zetten, omdat het geassocieerd wordt met weinig bijwerkingen.

Uit onderzoek dat verschenen is in het medische tijdschrift JAMA Neurology blijkt nu dat mensen die meteen een krachtigere behandeling krijgen, minder kans hebben uiteindelijk invalide te worden dan mensen die met een milde behandeling zijn gestart.

Krachtige behandeling

Van oudsher wordt het starten met een krachtigere behandeling gereserveerd voor mensen met zeer actieve MS. Internationaal wordt echter steeds meer ‘gepusht’ om met krachtigere middelen te starten vanwege de gunstige lange-termijn resultaten voor mensen met MS.

Onderzoeksresultaten

Aan het onderzoek deden 592 mensen met MS uit Wales (Verenigd Koninkrijk) mee. Zij werden vijf jaar lang gevolgd. Na die vijf jaar waren er klinische onderzoeksresultaten voor 41 mensen die een vroegtijdige krachtige behandeling krijgen en 138 mensen die in eerste instantie met een milder middel werden behandeld. Zij kregen wel later de mogelijkheid een krachtiger middel te gebruiken, als dat gewenst was.

Kleinere verandering EDSS

De groep mensen die een vanaf het begin een krachtigere behandeling kregen, hadden een kleinere verandering op de Expanded Disability Status Scale (EDSS). Dit is een schaal waarmee de mate van invaliditeit veroorzaakt door MS wordt aangegeven. De mensen met een krachtigere medicatie hadden een gemiddelde stijging van 0,3 op de EDSS in vijf jaar tijd; dat wil zeggen dat er heel weinig toename van invaliditeit was.
Bij de mensen met een mildere medicatie was er meer invaliditeit te zien; een stijging van 1,2 op de EDSS.

Geswitcht

Daarbij bleek dat uiteindelijk 60% van de groep die gestart was met mildere medicatie een hoog niveau van invaliditeit liet zien voordat pas geswitcht werd naar een krachtigere behandeling.
Dit geeft aan hoe belangrijk het is om invaliditeit te voorkomen, en hoe belangrijk het dat MS goed gemonitord wordt zodat op tijd kan worden ingegrepen wanneer een behandeling niet effectief (krachtig of werkzaam) genoeg is.

Niet toereikend

De onderzoekers concluderen dat de voorzichtige aanpak van eerst beginnen met een milde behandeling, wellicht niet de ‘meest veilige strategie’ is, zoals voorheen werd gedacht. Zij pleiten voor meer en uitgebreider onderzoek.

Bron:
Early intensive treatment gives better outcomes – MS International Federation, 14 mei 2019. Laatst bekeken november 2023
Clinical Outcomes of Escalation vs Early Intensive Disease-Modifying Therapy in Patients With Multiple Sclerosis – JAMA Neurology, 18 februari 2019. Laatst bekeken november 2023

MAT-NL-2301193-v1.0-112023