Vroege behandeling MS verkleint kans op invaliditeit

Arts overlegt met patiënt

25 juni 2018

Mensen met multiple sclerose die vroeg starten met een behandeling, hebben minder kans op invaliditeit dan mensen die behandeling uitstellen. Dat blijkt uit Deens onderzoek onder bijna 4000 mensen met MS.

Vroege behandeling en late

Voor het onderzoek werden 3795 mensen met MS gemiddeld 7 tot 10 jaar gevolgd. Zij werden opgedeeld in 2 groepen: mensen die vroeg met hun MS-behandeling waren gestart (binnen 2 jaar na de eerste symptomen) en zij die laat met behandeling begonnen (na 2 tot 8 jaar na de eerste symptomen).

Invaliditeit

Uit het onderzoek blijkt dat de late starters na 7 jaar 42% meer kans op invaliditeit hadden dan de vroege starters. Ook was de kans dat zij aan de gevolgen van MS zouden overlijden na 10 jaar 38% groter dan die van de vroeg behandelde groep.

Effectiever

Hieruit concluderen de onderzoekers dat vroeg beginnen met medicatie kans op invaliditeit en sterfte verkleint. De resultaten van dit onderzoek bevestigen dat het belangrijk is om vroeg (zo snel mogelijk na diagnose) te starten met behandeling.

Bron: Early versus later treatment start in multiple sclerosis a register based cohort study; Chalmer T, et al. Eur J Neurol. 2018 - laatst bekeken maart 2023

MAT-NL-2300200 v1.0-032023

Gerelateerd


Esther Zeinstra

Meteen starten met behandeling is belangrijk

Het is belangrijk om meteen te starten met een behandeling zodra je MS hebt, zegt MS-neuroloog Esther Zeinstra van het Isala Diaconessenhuis in Meppel...

Marjanke Hoving

Praat vroeg in het ziektebeloop van MS over behandeling

Waarom is het belangrijk om vroeg in het ziektebeloop van Relapsing-Remitting MS over behandeling te praten?

Wibe Moll

Het belang van vroegtijdig en effectief behandelen bij MS

Neuroloog Wibe Moll vertelt vanuit ECTRIMS 2019 over het belang van vroegtijdig en effectief behandelen van multiple sclerose.