Vroege behandeling na eerste MS-aanval verkleint risico op invalideit

vrouw in bed rekt zich uit

7 november 2023

Het risico op invaliditeit wordt kleiner als er direct bij de eerste symptomen van multiple sclerose begonnen wordt met behandeling. Dat blijkt uit Spaans onderzoek. Wanneer binnen zes maanden van de eerste MS-achtige symptomen gestart wordt met ziekteremmende medicatie (DMT), is er aanzienlijk minder risico op invaliditeit in de toekomst.

Het is al langer bekend dat vroeg starten met behandeling een positief effect heeft op het verloop van multiple sclerose. Maar wanneer is vroeg? Is dat al bij een eerste aanval, wanneer er nog sprake is van clinically isolated syndrome (CIS) en de diagnose MS nog niet gesteld kan worden?

Het onderzoek

Onderzoekers van het Multiple Sclerosis Center of Catalonia en de Autonomous University of Barcelona zochten een antwoord op die vraag. Ze analyseerden data van 580 mensen die een eerste aanval van MS-achtige symptomen hadden tussen 1994 en 2021. De mensen waren ten tijde van de eerste symptomen tussen de 16 en 50 jaar oud. 
 
Alle deelnemers kregen behandeling en werden gemiddeld meer dan tien jaar gevolgd.  
 
Voor de analyse werden de deelnemers in drie groepen verdeeld: zij die binnen zes maanden van de eerste aanval met behandeling begonnen, zij die tussen zes en zestien maanden met behandeling begonnen en zij die na meer dan 16 maanden met behandeling begonnen.

Aanzienlijke vermindering van risico’s

Met behulp van statische modellen werden de risico’s op invaliditeit tussen deze groepen vergeleken. Hieruit blijkt dat mensen die binnen zes maanden met behandeling begonnen, 45% minder kans op matige invaliditeit hadden dan de mensen die pas na 16 maanden of nog later een behandeling kregen.  
 
De eerste groep liepen ook 60% minder risico dat relapsing-remitting MS (RRMS) zich ontwikkelde tot secundair-progressieve MS (SPMS). 
 
Hieruit concluderen de onderzoekers dat er een verband is tussen vroeg beginnen met een ziekteremmende behandeling na een eerste aanval en het risico op invaliditeit. Ze geven nog wel aan dat ze bij het onderzoek alleen gekeken hebben naar mensen tussen de 16 en 50 jaar en dat de resultaten anders kunnen zijn voor mensen die op latere leeftijd CIS krijgen.

Deel je mening en ga met ons in gesprek

Wil je op de hoogte blijven, je mening delen en met ons in gesprek gaan? Volg ons dan op social media. Je vindt ons op Facebook en Instagram.

 Facebook    Instagram

MAT-NL-2300939 v1.0-092023