Vermoeidheid en slaapproblemen mogelijk voorspeller MS

Vermoeidheid voorspeller MS

10 december 2020

Vermoeidheid, slaapproblemen, bloedarmoede en pijn kunnen een voorbode zijn van multiple sclerose. Dit blijkt uit Canadees onderzoek. Deze symptomen kunnen al vijf jaar voor de diagnose multiple sclerose ervaren worden.

Sommige neurologische aandoeningen hebben een zogeheten ‘prodromale fase’. In deze fase kun je symptomen ervaren die niet typisch zijn voor MS (of een andere aandoening), maar wel in de periode voorafgaand aan je diagnose. De afgelopen jaren komt er steeds meer bewijs dat MS ook een prodromale fase heeft. Eerder werd al geopperd dat klachten als migraine, stemmingswisselingen en fibromyalgie een voorteken kunnen zijn van MS.

Welke symptomen voorafgaand aan MS

Onderzoekers van de Universiteit van British Columbia (Canada) onderzochten of vermoeidheid, slaapproblemen, bloedarmoede en pijn ook een voorspeller kunnen zijn voor MS. Dit zijn klachten die vrij vaak voorkomen bij mensen die de diagnose MS al hebben. Ze onderzochten de gegevens van 7829 mensen met MS en 36.399 mensen zonder MS (de controlegroep). Ze keken hoe vaak mensen last hadden van deze symptomen in de vijf jaar voorafgaand aan de eerste ‘klassieke’ MS-symptomen, veroorzaakt door beschadiging aan de zenuwen. 

Vaker en eerder last van symptomen

Uit het onderzoek werd duidelijk dat mensen met MS in de prodromale fase significant vaker last hadden van vermoeidheid, slaapproblemen, bloedarmoede en pijn dan mensen zonder MS. Bloedarmoede kwam vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, en oudere mensen hadden vaker last van pijn dan jongere. Mensen bezochten in de prodromale fase ook vaker de huisarts dan de controlegroep.

Wat levert dit onderzoek op?

Door de symptomen in het voorstadium van MS beter te begrijpen, zou het makkelijker moeten worden om vroegtijdig een diagnose te stellen, zeggen de onderzoekers. En dankzij een vroege diagnose kan ook eerder begonnen worden met een behandeling die de voortgang van MS remt.

Bronnen:
Fatigue, sleep disorders, anaemia and pain in the multiple sclerosis prodrome – Pubmed, 6 april 2020 - Laatst bekeken juni 2023
Pain and Disturbed Sleep May Be Earliest Symptoms of MS, Study Suggests – Multiple Sclerosis News Today - Laatst bekeken juni 2023

Deel je mening en ga met ons in gesprek

Wil je op de hoogte blijven, je mening delen en met ons in gesprek gaan? Volg ons dan op social media. Je vindt ons op Facebook en Instagram.

 Facebook    Instagram

MAT-NL-2000831-v2.0-062023

Gerelateerd


MS symptomen

MS symptomen: het interactieve lichaam

Wanneer je MS hebt, kun je last hebben van veel verschillende symptomen. Welke symptomen je ervaart en in welke mate, verschilt per persoon.

Kwaliteit van leven

MS-symptomen en kwaliteit van leven

Wanneer je de diagnose multiple sclerose (MS) hebt gekregen, zal je neuroloog regelmatig willen controleren hoe het met de schade in je hersenen is...