Vermoeidheid meeste impact bij mensen met MS

Vermoeidheid

2 november 2020

Van alle symptomen waar mensen met MS mee te maken kunnen krijgen, heeft vermoeidheid de meeste invloed op het dagelijks functioneren. Vermoeidheid komt bij veel mensen met MS voor. Het is het heftigst aanwezig bij mensen die een schub/relapse hebben en mensen die last hebben van pijn, depressie of slaapproblemen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek.

De onderzoekers kwamen tot deze conclusie dankzij een nieuwe onderzoeksmethode, de Fatigue Symptoms and Impacts Questionnaire-Relapsing Multiple Sclerosis (FSIQ-RMS). Met de FSIQ-RMS wordt vermoeidheid gemeten. Het kan ervoor zorgen dat er meer inzicht komt in hoe vermoeidheid bij MS werkt en hoe je ermee kunt omgaan.

De uitkomsten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens MSVirtual2020, de online variant van ECTRIMS, dat wegens corona niet op locatie kon worden gehouden.

Behandelingen ontwikkelen

Met de FSIQ-RMS kan beter gemeten worden hoeveel invloed vermoeidheid heeft op het dagelijks leven van mensen met MS. Die inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden om behandelingen te ontwikkelen en mensen met MS en hun zorgverleners voor te lichten over het omgaan met dit symptoom.

Tijdens het onderzoek vulden 200 mensen met MS, met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar, de FSIQ-RMS in. De meeste deelnemers waren vrouw en hadden Relapsing-Remitting MS (RRMS). Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de deelnemers dagelijks vermoeidheid ervoeren. Meer dan de helft had hier al last van vóór de diagnose MS.

Meest voorkomende trigger

De meest voorkomende trigger voor vermoeidheid was blootstelling aan hitte (83,5%) en stress (76,6%), gevolgd door slecht slapen (61,5%).  Een derde van de deelnemers gaf aan dat vermoeidheid het MS-symptoom is dat het meest invloed heeft op het dagelijks functioneren. Bijna de helft van de mensen gaven aan wel eens vrij te moeten hebben nemen van werk door vermoeidheid.

Deelnemers meldden ook dat een hoge mate van vermoeidheid van invloed was op fysieke activiteiten en cognitief en emotioneel functioneren. De mate van vermoeidheid was hoger bij mensen die een schub hadden, last van pijn, depressie en/of slaapproblemen dan bij mensen die geen last hadden van deze symptomen.

Er is geen verband gevonden tussen de ernst van de vermoeidheid of de soort ziekteremmende behandeling (eerste- of tweedelijns).

Deel je mening en ga met ons in gesprek

Wil je op de hoogte blijven, je mening delen en met ons in gesprek gaan? Volg ons dan op social media. Je vindt ons op Facebook en Instagram.

 Facebook    Instagram

MAT-NL-2000983-v3.0-112023

Gerelateerd


lichamelijke inspanning

Minder vermoeidheid bij MS door lichamelijke inspanning

Regelmatige lichamelijke inspanning kan de vermoeidheid bij mensen met MS verminderen, blijkt uit onderzoek.

Pijn en vermoeidheid bij MS

Pijn en vermoeidheid

Lees meer over de pijn en vermoeidheid die je kunt ervaren als je multiple sclerose (MS) hebt, en hoe je met deze symptomen om kunt gaan.