Voortgang van MS lijkt te vertragen

Slak op een potlood

24 mei 2019

De voortgang van MS en de invaliditeit die daarbij kan horen, lijkt te vertragen. Dat blijkt uit een grootscheeps onderzoek onder meer dan 7000 mensen met MS uit Zweden.

Bij het onderzoek is gekeken naar hoeveel kans mensen met multiple sclerose hebben dat zij invalide worden. Daarbij werd gebruik gemaakt van de Expanded Disability Status Scale (EDSS), een schaal waarop artsen kunnen aangeven of het goed of slecht met iemand gaat. Bij een score van 6.0 op de EDSS heeft iemand hulp nodig om 100 meter te lopen.

7% per jaar

Uit het onderzoek blijkt dat voor mensen die tussen 1995 en 2010 de diagnose MS kregen, de kans op 6.0 op de EDSS met 7% per jaar is afgenomen, een significante ontwikkeling. Dit geldt alleen voor mensen met relapsing-remitting MS (RRMS).

DMT’s

“Naar mijn mening is de meest waarschijnlijke oorzaak van deze positieve ontwikkeling het gebruik van DMT’s”, zegt neuroloog Jan Hillert, co-auteur van het onderzoek. DMT’s zijn MS-medicijnen die de voortgang van de ziekte remmen. “Dus mijn advies aan mijn collega-neurologen die MS behandelen is: ga vooral door. De behandeling die wij mensen met MS bieden is waarschijnlijk van enorm belang voor hun toekomst.”

Andere oorzaken

Ook andere factoren kunnen een rol spelen bij de vertraging van de voortgang van MS. Zo worden mensen eerder gediagnosticeerd en behandeld. Ook kunnen veranderingen in leefstijl of invloeden van buitenaf een bepaald effect hebben. “Je moet altijd voorzichtig zijn met het trekken van conclusies”, zegt Hillert. “Maar de verandering die we zien is enorm en in de verwachte richting, gezien de enorme investering in MS-behandelingen door de maatschappij en de gezondheidssector.”

Toch is er meer onderzoek nodig om helemaal zeker te weten wat de oorzaak is van deze positieve ontwikkeling, zeggen zowel Hillert als andere onderzoekers.

Bron: Pace of Multiple Sclerosis Progression May Be Slowing – Medscape.com, 22 maart 2019 - laatst bekeken november 2023

MAT-NL-2001605 v2.0-112023

Gerelateerd


Arts overlegt met patiënt

Vroege behandeling MS verkleint kans op invaliditeit