Voorlichtingsvideo's over de basis van MS

In deze video’s geven MS-zorgverleners uitleg over belangrijke onderwerpen rondom multiple sclerose. De inhoud van deze video’s is volledig bepaald door de zorg.

Deze video’s kunnen jou meer informatie geven over bepaalde onderwerpen, voorafgaand of na gesprekken die je hebt met je MS-team.

Wil je meer weten? Bekijk dan ook de ‘Interactieve Basispresentatie MS’ die ook gemaakt is door MS-zorgverleners. In die presentatie kun je meer leren over allerlei aspecten van de diagnose en behandeling van MS.

MAT-NL-2001353-v1.0-102020

Vond je deze informatie nuttig?