MS en leefstijl

In deze zorgvideo wordt door Chantal van Vliet, MS-verpleegkundige, ingegaan op de verschillende aspecten van leefstijl die MS ten goede kunnen komen.

Deze video's zijn gemaakt i.s.m. zorgprofessionals en Genzyme Europe B.V.  
Ze zijn bedoeld om mensen met MS en hun familieleden voor te lichten en te informeren over multiple sclerose.
De informatie over de ziekte in de video's is niet bedoeld als vervanging voor het advies dat een zorgverlener aan zijn / haar eigen patiënt geeft.
Niets in de informatie in de video’s mag worden overwogen of gebruikt als vervanging voor medisch advies, diagnose of behandeling.

MAT-NL-2000513

Bedankt voor je feedback!