Hoe kunnen ziekenhuizen de zorg voor mensen met MS verbeteren?

stethoscoop naast laptop

7 december 2021

Hoe zorgen ze voor de best mogelijke zorg? Het antwoord op die vraag is het Nederlandse MS-register. Hiermee kan kwaliteit van zorg landelijk gemonitord worden en waar nodig worden verbeterd. Bijna alle ziekenhuizen die MS-zorg leveren, hebben zich inmiddels bij het register aangesloten. 

Het MS-register is een initiatief van allerlei organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS. Onder wie de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, MS Vereniging Nederland en de Landelijke Vereniging MS-verpleegkundigen. In 2017 ging het MS-register van start. Bij ECTRIMS, het jaarlijks terugkerende congres over MS-onderzoek, vertelde verpleegkundig specialist Kitty Harrison, van het Tergooi MC en welbekend op MSdeBaas, over de laatste stand van zaken.

Kwaliteit

Omdat multiple sclerose een complexe aandoening is met een verloop dat van mens tot mens kan verschillen, is het belangrijk dat alle MS-zorg getoetst kan worden. “Zodat je zekerheid krijgt over de kwaliteit”, vertelde Harrison op het congres. Want hoe weten zorgverleners dat ze het best mogelijke doen? “Met het MS-register hebben we een manier gevonden om de kwaliteit van zorg landelijk te monitoren en waar nodig te verbeteren.”

Vragenlijsten

De gegevens in het MS-register komen vanuit vragenlijsten die mensen met MS invullen over problemen die ze ervaren, onder andere over mobiliteit, hun fysieke en mentale klachten, de pijnbeleving en de werksituatie. MS-zorgprofessionals zorgen voor data over onder andere diagnoses, MRI’s, toename van laesies en soorten medicatie.  

Steeds meer kennis

Harrison benadrukt hoe belangrijk het is dat de MS-zorg in Nederland goed wordt geregistreerd. “Doordat iedereen het MS-register gebruikt, ontstaat er steeds meer kennis over zorg en behandelingen.” Ook wordt duidelijker hoeveel mensen in Nederland MS hebben. Eerder werd gedacht dat dit 1 op de 1000 was, maar uit de data in het register blijkt dit eerder 1 op de 900 te zijn.

Deel je mening en ga met ons in gesprek

Wil je op de hoogte blijven, je mening delen en met ons in gesprek gaan? Volg ons dan op social media. Je vindt ons op Facebook en Instagram.

MAT-NL-2101464 v2.0-092021

Gerelateerd


brein

Nieuwe wereldwijde richtlijn voor gebruik MRI bij MS

Stoelen met nummers

‘Niet 17.000 maar 34.000 Nederlanders hebben MS’