Je angst te lijf bij MS

Angstige vrouw op de grond

23 augustus 2022

Meer lichaamsbeweging en het hebben van effectieve manieren om met je multiple sclerose om te gaan (coping), kunnen helpen om angstgevoelens bij mensen met MS te verminderen. Dat blijkt uit Iers onderzoek. 

Het hebben van een chronische aandoening als MS kan voor gevoelens van angst zorgen. Geschat wordt dat meer dan 1 op de 5 mensen met MS angstproblemen heeft. Dat is veel meer dan gemiddeld. Toch is er weinig bekend over welke factoren van invloed kunnen zijn op angst bij deze groep. Door hier achter te komen, kunnen manieren ontwikkeld worden om met de angst om te gaan.

Grondige analyse

Onderzoekers van de Maynooth Universiteit in Ierland bestudeerden meer dan 3000 onderzoeken over angst bij mensen met MS die gepubliceerd zijn tussen 2015 en 2021. Uiteindelijk bleken 39 onderzoeken bruikbaar voor een grondige analyse. Bij die 39 onderzoeken waren meer dan 10.000 mensen met MS betrokken. De meeste van hen hadden Relapsing-Remitting MS (RRMS), waren vrouw en hadden een gemiddelde leeftijd  variërend van 24 tot 58.

Verschillende factoren

De Ierse onderzoekers ontdekten verschillende factoren die telkens verband leken te houden met angst. Een aantal had te maken met leefstijl. Uit verschillende onderzoeken bleek dat mensen met MS die meer lichamelijk actief waren, minder last hadden van angst. Zo waren er mensen die meldden dat ze zich minder angstig voelden na een aantal weken calisthenics (een sport waarbij het eigen lichaamsgewicht als weerstand wordt gebruikt) of yoga. 
Mensen met een groter sociaal netwerk hadden ook minder last van angst. Sociale ondersteuning van vrienden bleek een duidelijkere positieve invloed op angst te hebben dan ondersteuning van familie of partners. 
 
Andere factoren vielen ook op. Zo werd duidelijk dat mensen die in staat waren om snel te herstellen van stress of veranderingen over het algemeen minder last hadden van angst. Dit gold ook voor mensen die een duidelijk beeld hadden van hun eigen mogelijkheden. Acceptatie van de ziekte had invloed op de intensiteit van de angstgevoelens.

Verminderde angst

Volgens de onderzoekers suggereren deze resultaten dat wanneer iemand zijn MS en de beperkingen die daar bij kunnen komen kijken accepteert, dit kan leiden tot een vermindering van angstgevoelens. Ook hoe iemand met MS omgaat blijkt van invloed te zijn. Mensen die strategieën gebruiken om bijvoorbeeld om te gaan met stress, verwachtingen aan te passen, en op een flexibele manier aan doelen blijven werken, hadden ook minder last van angst. Het tegenovergestelde, namelijk overstuur raken door de emoties die je voelt, hield juist verband met meer angstgevoelens. 
 
Uit de resultaten blijkt dus dat verschillende leefstijl-, sociale en psychologische factoren een rol spelen in het ervaren van angst. Het zorgt ook voor ideeën over hoe het psychisch welzijn van mensen met MS verbeterd kan worden, zeggen de onderzoekers. Zij hopen dat hun analyse bijdraagt aan het ontwikkelen van interventies voor mensen met MS met angstgevoelens.

    1. Physical Activity, Coping Skills Can Help to Ease Anxiety With MS – Multiple Sclerosis News Today, 14 februari 2022. Laatst bekeken november 2023
    2. Potentially modifiable associates of anxiety in people with multiple sclerosis: a systematic review – Taylor & Francis Online, 18 januari 2022. Laatst bekeken november 2023 

Deel je mening en ga met ons in gesprek

Wil je op de hoogte blijven, je mening delen en met ons in gesprek gaan? Volg ons dan op social media. Je vindt ons op Facebook en Instagram.

MAT-NL-2200777 v2.0-112023

Gerelateerd


Twee mensen aan tafel met een kop koffie

Met oplossingsgerichte therapie je angst of depressie te lijf

Ontspanningstherapie en MS

Ontspanningstherapie tegen depressie en angst bij MS