Mensen met MS vaker last van hoofdpijn

Hoofdpijn

Mensen met MS hebben vaker last van hoofdpijn dan mensen die geen MS hebben. Uit een klein onderzoek in Duitsland blijkt dat 78 procent van de deelnemers recentelijk hoofdpijn had gehad. Maar of hoofdpijn ook echt een symptoom van MS is, dat is nog niet duidelijk.

Hoofdpijn is grofweg in te delen in drie categorieën: migraine, spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn. Migraine is een hevige hoofdpijn met kloppend of bonzende pijn die meestal aan één kant van het hoofd zit. Spanningshoofdpijn komt het meest voor en voelt als een strakke band om het hoofd. De pijn is meestal niet al te hevig. Bij clusterhoofdpijn komen de aanvallen in clusters van weken of maanden. Meestal voel je de pijn aan één kant van het gezicht en heb je ook last van rode ogen, een loopneus en zweet.
Uit een ander Duits onderzoek onder 180 mensen met MS bleek 55 procent van de deelnemers in de voorgaande vier weken last te hebben gehad van hoofdpijn. Niemand had clusterhoofdpijn gehad, maar er waren wel mensen die migraine of spanningshoofdpijn hadden gehad.

Waarom krijgt iemand met MS hoofdpijn?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand met MS hoofdpijn krijgt. Uit eerdergenoemd onderzoek blijkt dat de vorm MS mogelijk van invloed is. Mensen met Relapsing-Remitting MS hebben vaker last van hoofdpijn dan mensen met Secundair-Progressieve MS (SPMS). Medicatie kan ook een rol spelen.

Een van de oorzaken voor hoofdpijn die direct te maken heeft met MS is de oogzenuwontsteking. Deze zenuw is rechtstreeks verbonden met de hersenen. Een oogzenuwontsteking gaat vaak gepaard met pijn achter de ogen bij beweging.
Uit een onderzoek naar mensen met MS en migraine, lijkt het dat die twee aan elkaar gerelateerd zijn door ontsteking.

Heb jij last van hoofdpijn?

Als jij MS hebt en vaak last hebt van hoofdpijn, is het aan te raden om dit te bespreken met je neuroloog en/of MS-verpleegkundige. Het is belangrijk dat zij weten welke klachten jij hebt, zodat ze kunnen meedenken over behandelmogelijkheden.

Poll:

Heb jij last van hoofdpijn?

Keuzen

Bronnen:
MS and Headaches: Types, Causes, and Treatments – My MS Team, 12 juni 2020
MS and Headaches – MS Focus Magazine
Headaches in MS – Multiple Sclerosis Trust, 14 augustus 2013

sept 2020 MAT-NL-2000862

Bedankt voor je feedback!