Nieuws per maand


Spasticiteit bij MS gaat vaak samen met andere symptomen

verkrampte hand

16 maart 2022

Mensen met MS die last hebben van spasticiteit, hebben daarnaast vaak ook verschillende andere symptomen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 961 volwassenen met multiple sclerose en spasticiteit. 
 
Spasticiteit (het ongecontroleerd samentrekken van spieren) is een veelvoorkomend symptoom van MS. Ongeveer 80 procent van de mensen met MS heeft hier last van. Zij ervaren vaak ook andere symptomen die een negatieve invloed hebben op hun kwaliteit van leven.

Minstens 8 symptomen

Uit een onderzoek van de John Hopkins University School of Medicine, blijkt dat meer dan 60 procent van de mensen met spasticiteit last heeft van minstens 8 andere symptomen. Zoals vermoeidheid, pijn en moeite met lopen. 
 
In een online onderzoek werden 961 mensen met MS en spasticiteit gevraagd naar de symptomen die ze ervaren. Deelnemers aan het onderzoek meldden 17 andere symptomen naast de spasticiteit. Meer dan 60 procent van hen zei dat ze last hebben van minstens 8 andere symptomen. 
 
Ook werd gevraagd van welk symptoom ze het meeste last hadden. Dat bleek spasticiteit te zijn voor 72 procent van de deelnemers. Andere symptomen die problemen opleveren zijn onder andere vermoeidheid (59 procent), moeite met lopen (45 procent) en pijn (40 procent).

Negatieve gevolgen spasticiteit

De negatieve gevolgen van spasticiteit zelf bleken onder andere pijn (92 procent), moeilijker bewegen (94 procent), slaapproblemen (89 procent) en minder emotionele welzijn (86 procent). De deelnemers aan het onderzoek gaven ook aan bij welke dagelijkse activiteiten de spasticiteit het meest in de weg zit. Boven aan de lijst stond lopen (71 procent). Andere activiteiten waren huishoudelijke taken afmaken (52 procent), traplopen (51 procent), staan (48 procent) en werken (46 procent).  
 
Volgens de onderzoekers laat het onderzoek zien dat het belangrijk is voor mensen met MS en spasticiteit om dagelijks aandacht te hebben voor hun symptomen. En dat het bewaken van individuele behoeften en behandeldoelen voor mensen met MS en spasticiteit belangrijk is. 

MAT-NL-2200236 v2.0-112023

Gerelateerd


Beweging en zien

Beweging en zien

Hier beschrijven we de meest voorkomende fysieke symptomen die je kunt ervaren als je MS hebt, en hoe je er in je dagelijks leven mee om kunt gaan.

Symptomen monitoren

De symptomen van je MS monitoren

De symptomen die je als je multiple sclerose (MS) hebt, kunt ervaren, kunnen onvoorspelbaar zijn. Het bijhouden van eventuele veranderingen in je...

MS en hormonen

MS en hormonen

Hormonen lijken invloed te hebben op symptomen, ziekteactiviteit in de hersenen en het verloop van de ziekte.