Arbeid en inkomen

Aanpassing uren ja/nee,wat zijn je rechten als MS-patiënt?

Tenzij je wettelijk verplicht bent om te vertellen dat je MS hebt, is de beslissing aan jou. Waar ter wereld je je ook bevindt, het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is te weten welke arbeidsrechten je hebt.

Bronnen van de rijksoverheid over ziekte & loon, ziektewet & uitkeringen/arbeidsongeschiktheid:

e. Je hebt last van je MS en je kunt daardoor (tijdelijk) niet werken. Of je recht hebt op een ziektewetuitkering vind je op de website van de rijksoverheid.
f. Wanneer je je vanwege je MS ziek moet melden, wordt je loon dan doorbetaald? Via de website van de rijksoverheid kun je meer lezen over hoeveel loon je doorbetaald krijgt bij langdurig ziek zijn.  
g. Welk recht en op welke uitkering bij gedeeltelijke  en volledige arbeidsongeschiktheid je hebt, vind je hier. Ook vind je op deze pagina een link naar het aanvragen van de voor jou geschikte arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Bronnen van het UWV over ziekte & loon, ziektewet & uitkeringen/ arbeidsongeschiktheid:

h. Een handige beslisboom bij langdurige ziekte en recht op loon of wia vind je op de website van het UWV.
i. Een samenvattend overzicht van je loon- en uitkeringsrechten en plichten bij kort- en langdurige ziekte vind je op de website van loonwijzer.
j. Arbeidsongeschiktheid terwijl je in loondienst bent. Hier vind je brochures en hoe je een uitkering kunt aanvragen.
k. Wanneer ben je volgens het UWV arbeidsbeperkt door ziekte en val je onder de participatiewet?

Bronnen over overige aanvullingen en toeslagen:

l. Aanvullend verzekeren bij WIA uitkering, wat houd het in en wanneer gebruik je het?
m. Wat voor invloed heeft (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid op je pensioen?
n. Bekijk of je recht hebt op een financiële tegemoetkoming via de wet tegemoetkoming chronisch zieken (WTCG).

MAT-NL-2000528 v2.0-122023